.
Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ IV-2015:

Người bạn đồng hành của nhà nông

Thứ Ba, 18/08/2015, 14:36 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bố Trạch (Agribank Bố Trạch) là chi nhánh loại III thuộc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam được thành lập ngày 26-3-1988. Từ khi ra đời đến nay, Agribank Bố Trạch luôn chú trọng đến việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xem thi đua là động lực, là nền tảng để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của đơn vị.

Với chức năng, nhiệm vụ kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan được phân cấp của Agribank Việt Nam, Agribank Bố Trạch luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, là một trong những đơn vị dẫn đầu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của toàn ngành.

Những năm gần đây, Bố Trạch là một trong những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế khá cao của tỉnh. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với thị trường, cơ cấu sản xuất nhất là trong sản xuất nông - lâm nghiệp có bước chuyển biến tích cực; các ngành, các lĩnh vực, các vùng, các thành phần kinh tế đều có bước phát triển, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư đồng bộ. Trong sự phát triển chung của huyện có sự đồng hành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, người bạn thân thiết của nhà nông trên địa bàn huyện.

Xác định Bố Trạch là địa bàn có thế mạnh về nông nghiệp nông thôn, là thị trường mục tiêu mang tính bền vững trong đầu tư tín dụng của đơn vị, Agribank Bố Trạch đã triển khai và thực hiện có hiệu quả các hoạt động chuyên môn như cho vay phát triển kinh tế lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, vay khắc phục hậu quả lụt bão, vay hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp và các hoạt động dịch vụ khác, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện.

Xây dựng mô hình mới, nhân tố mới là một trong những hoạt động được Agribank Bố Trạch hết sức chú trọng bằng việc xây dựng một đội ngũ cán bộ đoàn kết có trình độ chuyên môn vững vàng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nghiêm túc văn hóa doanh nghiệp. Nhằm thực hiện tốt hoạt động tín dụng, ngay từ đầu năm, Agribank Bố Trạch đã lên kế hoạch cụ thể về tăng trưởng tín dụng gắn với bảo đảm an toàn nguồn vốn.

Đơn vị đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của huyện, định hướng của ngành để xác định lĩnh vực, ngành nghề, đối tượng khách hàng cần đầu tư vốn và cơ cấu dư nợ hợp lý... nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư tín dụng.

Agribank Bố Trạch luôn chú trọng đến việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp nông thôn, nông dân, cho vay phát triển nông nghiệp, ngư nghiệp, tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất, khôi phục hậu quả lụt bão để đầu tư vào phát triển kinh tế, tiêu biểu như các hoạt động cho vay trong chăm sóc, trồng mới cây cao su tiểu điền, vay phát triển chăn nuôi và các mô hình khác, là chỗ dựa tin cậy của bà con nông dân trên địa bàn huyện. Năm 2014, Agribank Bố Trạch được hội đồng thi đua Agribank Quảng Bình tặng cờ đơn vị dẫn đầu chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.

Thi đua được xem động lực để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của đơn vị. Hằng năm, ngoài việc hưởng ứng các phong trào thi đua do chuyên môn, công đoàn Agribank Quảng Bình phát động, Agribank Bố Trạch còn tổ chức các phong trào thi đua tập trung vào các nhiệm vụ như thi đua tăng trưởng nguồn vốn, tăng trưởng dư nợ, thu nợ tồn đọng, xử lý rủi ro, bảo hiểm ABIC, thẻ ATM trong toàn đơn vị để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh đề ra.

Bên cạnh đó, đơn vị còn phát động các đợt thi đua ngắn, thi đua theo quý, thi đua theo từng đợt tiết kiệm dự thưởng, chứng chỉ dự thưởng... thu hút sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của đội ngũ cán bộ viên chức. Kết thúc các phong trào đều có tổng kết đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cá nhân, tập thể và khen thưởng kịp thời, góp phần động viên, khích lệ phong trào phát triển trong toàn đơn vị.

Nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình trong thực hiện các phong trào thi đua được đơn vị biểu dương, khen thưởng như các đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Đặng Thị Minh Hương, Trần Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Thị Huyền, Đinh Thị Thu Trang, Dương Thị Thu Hà, Trần Thị Hải, Nguyễn Thị Kiều Hương... Chỉ tính riêng trong năm 2014, tổng số tiền mà Agribank Bố Trạch thưởng cho các cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ là 269 triệu đồng.

Từ việc xây dựng tổ chức chi bộ, công đoàn, Đoàn thanh niên trong sạch vững mạnh đến phát động, triển khai các phong trào thi đua yêu nước có chiều sâu và hiệu quả đã tạo đà cho đơn vị phát triển toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động. Agribank Bố Trạch đã nhận được nhiều danh hiệu thi đua cao quý như cờ thi đua, giấy khen, bằng khen của UBND tỉnh, Hội đồng thành viên Agribank, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước... Kết quả đó là nền tảng để Agribank Bố Trạch vươn lên trên hành trình mới nhằm tiếp tục tạo dựng những thành quả đáng tự hào, góp phần xây dựng quê hương Bố Trạch ngày càng đổi mới.

P.V