.

Xã Cảnh Dương: Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng nông thôn mới

Thứ Sáu, 21/08/2015, 14:02 [GMT+7]

(QBĐT) - Đến cuối năm 2014, Cảnh Dương là xã đầu tiên của huyện Quảng Trạch được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Việc cán đích đúng lộ trình thể hiện vai trò quyết định của các cấp ủy đảng trong lãnh đạo cán bộ đảng viên và nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh nội lực hoàn thành các tiêu chí NTM, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp...

Để hoàn thành đúng lộ trình xây dựng nông thôn mới, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, Đảng bộ xã Cảnh Dương luôn đề cao vai trò của tổ chức đảng và tinh thần tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong mọi lĩnh vực. Đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM. Bộ máy chỉ đạo, điều hành chương trình được kiện toàn từ xã đến thôn.

Công tác giáo dục, rèn luyện tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên luôn được quan tâm; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ đảng viên đều có lập trường tư tưởng vững vàng, chuyển biến về nhận thức chính trị tư tưởng, từ đó làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững sự ổn định chính trị, tăng cường sự đoàn kết trong Đảng bộ và nhân dân.

Khi tổ chức thực hiện, gặp khó khăn, vướng mắc, lãnh đạo địa phương trực tiếp đối thoại với nhân dân, không để phát sinh những bức xúc. Nhờ vậy, nhận thức của cả hệ thống chính trị ở xã về xây dựng NTM có sự chuyển biến tích cực, nhất là người dân đã thấy rõ trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong xây dựng NTM.

Đồng chí Trần Trung Thành, Bí thư Đảng ủy xã Cảnh Dương cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng NTM, cấp uỷ, chính quyền địa phương luôn chú trọng đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, xem đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận ở mức cao nhất.  Đội ngũ cán bộ chủ động gần dân, nói đi đôi với làm để làm gương cho người dân noi theo.

Hiện xã Cảnh Dương còn 600m đường đất và đang được thi công bảo đảm 100% đường giao thông được cứng hóa.
Hiện xã Cảnh Dương còn 600m đường đất và đang được thi công bảo đảm 100% đường giao thông được cứng hóa.

Là một xã có diện tích nhỏ hẹp, các khu dân cư có lịch sử hình thành từ lâu đời nên trong thời gian đầu triển khai, việc quy hoạch, chỉnh trang giao thông gặp rất nhiều khó khăn. Những ngày đầu bắt tay vào xây dựng NTM, tiêu chí giao thông được coi là thách thức lớn nhất với Cảnh Dương.

Tuy nhiên nhờ phát huy tốt vai trò của các cấp ủy đảng, tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân góp công sức, hiến đất, tường rào, Cảnh Dương đã bê tông hóa được hơn 14km đường liên xã, liên thôn, nội thôn. Tính đến thời điểm hiện tại, cả xã còn 600m đường đất và đang tiếp tục được thi công nhằm cứng hóa 100% đường giao thông.

Để phát huy nội lực trong xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền xã Cảnh Dương đã tạo mọi điều kiện cho người dân phát triển kinh tế theo hướng đa dạng hóa ngành nghề. Đến nay, tại khu làng nghề của xã đã có 44 cơ sở sản xuất được hỗ trợ diện tích mặt bằng để kinh doanh, nhiều hộ mạnh dạn đầu tư vốn xây dựng nhà xưởng, trang thiết bị máy móc để sản xuất kinh doanh cho thu nhập mỗi năm lên tới hàng trăm triệu đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của toàn xã chỉ còn 4,51%. 

Xác định phát triển kinh tế biển, dịch vụ là hướng mũi nhọn, nhiều năm qua, Đảng bộ xã Cảnh Dương đã tích cực vận động, tạo điều kiện thuận lợi để người dân mở rộng và phát triển kinh tế tổ hợp tác, kinh tế hộ gia đình và kinh tế doanh nghiệp; khuyến khích ngư dân đầu tư phương tiện, trang thiết bị máy móc, ngư lưới cụ để vươn khơi đánh bắt thủy, hải sản tăng thu nhập kinh tế gia đình, giữ vững chủ quyền biển, đảo.

Đồng thời, phát triển các ngành nghề dịch vụ hậu cần nghề cá, buôn bán kinh doanh tại chợ trung tâm xã và vùng phụ cận. Nhờ tích cực phát triển kinh tế theo hướng đa dạng hóa ngành nghề, tận dụng được thế mạnh của địa phương nên đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Trong 5 năm, từ 2010 đến 2015 tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng bình quân 21,05%. Trong đó: Giá trị sản xuất khai thác, nuôi trồng thủy sản đạt hơn 933,6 tỷ đồng, chiếm 77.2% tăng 49% so với nghị quyết; giá trị tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề đạt trên 75,8 tỷ đồng, chiếm 6.27% tăng 7% so với nghị quyết; giá trị thương mại-dịch vụ đạt 200 tỷ, chiếm 16.53% đạt 97% so với nghị quyết.

Thu ngân sách trên địa bàn tăng hàng năm từ 8-10%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 30,5 triệu đồng. 100% hộ gia đình được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ điện lưới quốc gia. Tỷ lệ nhà kiên cố và bán kiên cố chiếm khoảng 87%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 92,79% (so với yêu cầu  là 90%); tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 85% (so với yêu cầu (70%). 9/9 thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa. Công tác xóa đói giảm nghèo, chính sách đền ơn đáp nghĩa được thực hiện đúng quy định. Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển mạnh mẽ; trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Chính nhờ phát huy sức mạnh tinh thần đoàn kết, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là vai trò của các cấp ủy đảng đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành đúng lộ trình xây dựng NTM, từng bước xây dựng quê hương Cảnh Dương phát triển nhanh và bền vững.

X.Phú