.

Quảng Tiên: Phát huy nội lực để về đích nông thôn mới

Thứ Năm, 20/08/2015, 10:49 [GMT+7]

(QBĐT) - Sau hơn 4 năm bắt tay xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn xã Quảng Tiên (thị xã Ba Đồn) đã có nhiều đổi thay đáng kể. Xã đã hoàn thành 16/19 tiêu chí, đang phát huy nội lực để phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM) vào tháng 9-2015.

Phong trào xây dựng NTM trên địa bàn xã Quảng Tiên đã được mọi tầng lớp nhân dân, các tổ chức đoàn thể hưởng ứng mạnh mẽ, huy động được tối đa mọi nguồn lực để thực hiện. Hiện xã Quảng Tiên đã đạt 16/19 tiêu chí xây dựng NTM gồm: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch, thủy lợi, điện, cơ sở vật chất văn hóa, chợ, bưu điện, nhà ở dân cư, thu nhập, trường học, hình thức sản xuất, giáo dục, văn hóa, môi trường, hệ thống tổ chức chính trị, xã hội vững mạnh và an ninh trật tự xã hội. Các tiêu chí còn lại là giao thông, tỷ lệ hộ nghèo, cơ cấu lao động xã đang quyết tâm hoàn thành vào tháng 9 năm 2015.

Là xã thuần nông, khi mới bắt tay vào xây dựng NTM, Quảng Tiên còn bộn bề khó khăn, nhất là về cơ sở hạ tầng. Hoàn thiện các tiêu chí về cơ sở vật chất cần nguồn vốn để xây dựng rất lớn, trong khi nguồn ngân sách của địa phương eo hẹp. Các tuyến giao thông nông thôn trước đây mặc dù được cứng hóa một phần nhưng đường nhỏ hẹp và qua quá trình sử dụng đều xuống cấp. Tuy nhiên, với sự cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự ủng hộ tích cực của nhân dân, nhiều tuyến đường và công trình đã được xây dựng, đưa vào sử dụng.

Bộ mặt nông thôn mới ở Quảng Tiên đã thay đổi đáng kể.
Bộ mặt nông thôn mới ở Quảng Tiên đã thay đổi đáng kể.

Hiện nay, 100% đường liên xã trên địa bàn Quảng Tiên đã được cứng hóa đạt chuẩn của Bộ Giao thông vận tải; đường trục chính nội đồng đạt chuẩn NTM; đường trục xã đạt 69,2% (thiếu 2,66km nữa sẽ đạt chuẩn); đường ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa đạt 49% tiêu chí, còn thiếu 5,2km. Được biết, trong thời gian tới, UBND xã Quảng Tiên sẽ huy động nhân dân đóng góp ngày công để thực hiện tiêu chí giao thông đạt chuẩn NTM vào tháng 9 này. Ngoài ra, các tiêu chí như trường học, thủy lợi, chợ, bưu điện, cơ sở vật chất văn hóa... đã được xây dựng khang trang và đã đạt chuẩn  NTM.

Với quan điểm duy trì vững chắc những tiêu chí đã đạt, phấn đấu hoàn thành tiêu chí chưa đạt, trong các tiêu chí NTM, theo ông Hoàng Phú Thọ, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Tiên thì tiêu chí thu nhập vẫn là tiêu chí quan trọng và khó nhất của địa phương. Xây dựng NTM phải đi liền với việc nâng cao đời sống của nhân dân nên ngay từ bước đầu xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể nhân dân đã tập trung vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác, xây dựng nhiều mô hình kinh tế làm ăn hiệu quả, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình...

Nhiều mô hình mới như mô hình nuôi gà thương phẩm, nuôi lợn thịt, nuôi dê, nuôi tôm, phát triển ngành vận tải, dịch vụ, nghề truyền thống... đã phát huy hiệu quả sản xuất và nhân ra diện rộng, góp phần thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân. Với thu nhập bình quân 18 triệu đồng/người/năm đã giúp Quảng Tiên đạt tiêu chí thu nhập vào tháng 3-2015.

Tiêu chí hộ nghèo cũng là tiêu chí khó đối với chính quyền địa phương nơi đây. Đầu năm 2014, hộ nghèo trong toàn xã còn 183 hộ, chiếm 13%, cuối năm 2014 giảm xuống còn 122 hộ, chiếm tỷ lệ 8,8%. Để đạt tiêu chí NTM, chính quyền xã đã phối hợp với các ban, ngành luôn tạo điều kiện cho hộ nghèo và hộ cận nghèo vay vốn bằng nhiều nguồn vốn, hỗ trợ vay xóa đói giảm nghèo với số tiền 5.090 triệu đồng, để phát triển kinh tế hộ gia đình, nhằm tạo cho hộ nghèo có công ăn việc làm, thoát nghèo bền vững. 

Thực hiện chương trình xóa mái tranh cho hộ nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, gia đình chính sách, có công với cách mạng, trong 2 năm 2013, 2014 xã đã xóa được 63 nhà tạm cho hộ nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, gia đình chính sách, có công với cách mạng bằng nguồn kinh phí của Nhà nước và vốn đối ứng của Mặt trận huyện với tổng kinh phí đầu tư 1,59 tỷ đồng. Hiện trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát, đạt chuẩn NTM tiêu chí nhà ở dân cư.

Đối với tiêu chí tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, hiện số lao động trong độ tuổi của xã là 3.685 người, trong đó có việc làm thường xuyên là 3.209 người, đạt 87,08%.  Để thực hiện tiêu chí này, trong 5 năm qua, xã đã tổ chức được 9 lớp đào tạo nghề cho người lao động (5 lớp nông nghiệp và 4 lớp phi nông nghiệp) với số lượng 450 học viên. Qua học nghề, các học viên đã nắm vững kiến thức và áp dụng vào sản xuất để nâng cao thu nhập. Hiện nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo của xã chiếm 36,12%, địa phương sẽ rà soát lại để hoàn thành tiêu chí này vào thời gian tới.

Với 16/19 tiêu chí đã hoàn thành, Quảng Tiên đang dần cán đích chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Xã đang tích cực huy động nội lực và các nguồn lực xã hội hóa đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở, nhằm hoàn thành 3 tiêu chí còn lại là: giao thông nông thôn, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên và tỷ lệ hộ nghèo để cán đích NTM. 

T.Hoa