.

Tiền xử phạt và truy thu thuế gần 10 tỷ đồng

Thứ Năm, 04/06/2015, 17:35 [GMT+7]

(QBĐT) - Ông Ngô Hữu Cần, Cục trưởng Cục Thuế cho biết, từ đầu năm 2015 đến nay ngành Thuế tăng cường công tác thanh, kiểm tra các đơn vị, hộ kinh doanh về lĩnh vực thuế, đã phát hiện và ra văn bản xử phạt, truy thu, truy hoàn số tiền 9.980 triệu đồng.

Cụ thể, toàn ngành đã tiến hành thanh tra 24 đơn vị, số tiền thuế, tiền phạt qua thanh tra 2.480 triệu đồng, bình quân 103 triệu đồng/1 đơn vị; đối với kiểm tra, đã thực hiện 220 đơn vị, tổng số tiền truy thu, truy hoàn và phạt 7.500 triệu đồng, bình quân 34 triệu đồng/1đơn vị.

H.Q