.

Tăng vốn thực hiện kiên cố hóa kênh mương lên 10.000 tỷ đồng

Thứ Ba, 02/06/2015, 13:47 [GMT+7]

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc nâng mức vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2015.

Kiên cố hóa kênh mương. (Ảnh minh họa: Anh Tuấn/TTXVN)
Kiên cố hóa kênh mương. (Ảnh minh họa: Anh Tuấn/TTXVN)

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc nâng mức vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2015 theo Quyết định số 13/2009/QĐ-TTg ngày 21-1-2009 của Thủ tướng Chính phủ lên 10.000 tỷ đồng, tăng thêm 5.000 tỷ đồng so với mức quy định tại Quyết định số 2326/QĐ-TTg ngày 21-12-2014.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện xử lý cụ thể theo quy định.

Theo TTXVN/Vietnam+