.

Huy động gần 27,4 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư, 03/06/2015, 09:49 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã huy động mọi nguồn lực và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, hiến tài sản, đóng góp ngày công, nguồn lực để xây dựng nông thôn mới.

Xã hội hoá công tác vệ sinh môi trường là một trong những mô hình đang được nhân rộng trong xây dựng nông thôn mới
Xã hội hoá công tác vệ sinh môi trường là một trong những mô hình đang được nhân rộng trong xây dựng nông thôn mới.

Riêng 5 tháng đầu năm 2015, toàn tỉnh đã huy động được trên 27,4 tỷ đồng từ sự đóng góp của người dân để xây dựng chương trình; trong đó, tiền mặt 20,9 tỷ đồng, 250 hộ tham gia hiến đất và tài sản với gần 3,6 tỷ đồng, 4.800 ngày công với giá trị ước tính 864 triệu đồng và 2 tỷ đồng là nguồn đóng góp của con em địa phương hiện đang sinh sống và học tập trong và ngoài nước. 

Được biết, các xã không quy định bắt buộc nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới mà chỉ vận động bằng các hình thức phù hợp để nhân dân tự nguyện và không gò ép mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội của địa phương. Phần lớn người dân tại các thôn tự bàn bạc và thống nhất mức đóng góp của mình, không cào bằng, xem xét các đối tượng ưu tiên và có biên bản trình HĐND xã, UBND xã sau khi đã thống nhất.  

Hiền Chi