.

Kim ngạch hàng hoá xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo đạt 930 triệu USD

Thứ Sáu, 19/06/2015, 21:14 [GMT+7]

(QBĐT) - 6 tháng đầu năm 2015, tổng sản lượng hàng hoá xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo đạt khoảng 870.682 tấn (xuất khẩu 97.134 tấn, nhập khẩu 364.976 tấn, quá cảnh 408.572 tấn). Hàng hoá nhập khẩu và quá cảnh chủ yếu quặng sắt, thạch cao, gỗ, trái cây; hàng hoá xuất khẩu là than đá và các loại hàng nông sản...

a
Hàng hoá Thái Lan nhập khẩu qua cửa quốc tế khẩu Cha Lo.

Tổng kim ngạnh hàng hoá xuất nhập khẩu qua cửa khẩu ước đạt 930 triệu USD (trong đó xuất khẩu 32,4 triệu USD, nhập khẩu 117,4 triệu USD, quá cảnh 779,7 triệu USD) tăng 34% so với cùng kỳ. Số lượng người xuất cảnh 128.421 lượt, nhập cảnh 120.094 lượt.

Thu thuế qua cửa khẩu 75 tỷ đồng (trong đó thuế xuất khẩu 7,9 tỷ đồng, thuế nhập khẩu 1,6 tỷ đồng, thuế VAT 65 tỷ đồng), đạt 56% so với cùng kỳ; thu phí bến bãi 23,1 tỷ đồng...

Tr.T