.

Trong 5 năm toàn tỉnh thu hút gần 350 triệu USD vốn ODA

Chủ Nhật, 14/06/2015, 16:51 [GMT+7]

(QBĐT) - Từ năm 2011-2015, toàn tỉnh có 28 dự án đang hoạt động với tổng vốn ODA 346,94 triệu USD (trong đó: vốn ODA 276,53 triệu USD; vốn đối ứng 70,41 triệu USD), trong đó có 14 dự án kết thúc giai đoạn 2011-2015; 12 dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 và 6 dự án khởi công mới năm 2015 chuyển tiếp sang 2016-2020.

Cụ thể được phân khai như sau: Nông nghiệp-PTNT 13 dự án có tổng vốn ký kết 169,6 triệu USD (ODA 135,46 triệu USD; đối ứng 34,14 triệu USD) chiếm 48,88% tổng vốn ODA trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015; giáo dục-y tế 13,04 triệu USD (ODA 11,28 triệu USD; đối ứng 1,76 triệu USD) chiếm 10,3%; du lịch-dịch vụ công cộng 133,703 triệu USD (vốn ODA 104,89 triệu USD; vốn đối ứng 28,81 triệu USD) chiếm 38,53%; điện 24,3 triệu USD (ODA 20,9 triệu USD, đối ứng 3,4 triệu USD) chiếm 7%; giao thông 6,3 triệu USD (ODA 4,0 triệu USD; đối ứng 2,3 triệu USD) chiếm 1,8%.

Được biết những lĩnh vực ưu tiên trong thu hút vốn ODA và vốn vay ưu đãi của tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới (giai đoạn 2016-2020), bao gồm: hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; phát triển hạ tầng xã hội; phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực có chất lượng cao; phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế tri thức; nông nghiệp và nông thôn; bảo vệ môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu và môi trường xanh...

T.M.Văn