.

Minh Hoá: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 9,57%/năm

Thứ Hai, 15/06/2015, 07:44 [GMT+7]

(QBĐT) - Đó là đánh giá tổng kết của huyện Minh Hoá trong 5 năm 2010-2015, với cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Trong đó, tỷ trọng nông-lâm-thủy sản chiếm 43,05%, giảm 6,9% so với năm 2010; thương mại-dịch vụ-du lịch 32,31%, tăng 7,7% so với năm 2010; công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp-xây dựng 24,64% giảm 0,8% so với năm 2010. Thu nhập bình quân đầu người 13 triệu đồng/năm, đạt chỉ tiêu Đại hội lần thứ XIX đề ra.

Mô hình nuôi trồng thuỷ sản tại Cầu Roòng, xã Hồng Hoá.
Mô hình nuôi trồng thuỷ sản tại Cầu Roòng, xã Hồng Hoá.

Những năm qua, người dân Minh Hóa đã áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, thâm canh, tạo ra các sản phẩm hàng hóa có chất lượng, giá trị kinh tế; hình thành và phát triển một số vùng trồng cây có giá trị kinh tế cao.

Ngoài ra, chương trình trồng rừng kinh tế được các ngành, các cấp và nhân dân tích cực hưởng ứng nên mang lại hiệu quả kinh tế cao. Công tác trồng, khoanh nuôi, bảo vệ rừng đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần giữ độ che phủ rừng; nhiệm vụ bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng được quan tâm đúng mức.

Do vậy, trong 5 năm qua, toàn huyện đã trồng được 3.959ha rừng kinh tế; khoanh nuôi, bảo vệ rừng 105.376ha, tăng tỷ lệ che phủ rừng lên 78% (chỉ tiêu 75%); giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 50.606 triệu đồng.

M.Văn