.

Phát triển chăn nuôi gia súc ở xã biên giới

Thứ Hai, 15/06/2015, 07:43 [GMT+7]

(QBĐT) - Dân Hoá là xã biên giới vùng đặc biệt khó khăn của huyện miền núi rẻo cao Minh Hoá, dân cư đa số là người dân tộc thiểu số. Tuy cách trung tâm huyện 60km về phía tây, nhưng xã Dân Hoá có vị trí rất thuận lợi, đó là hệ thống giao thông tương đối hoàn chỉnh, đặc biệt là có tuyến đường xuyên Á-cầu nối hành lang kinh tế giữa Quảng Bình-Khăm Muộn (Lào) và vùng đông bắc Thái Lan đi qua. Ngoài ra, trên địa bàn xã còn có Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cha Lo là nơi giao thương của các vùng miền trong và ngoài nước.

Hiện tại, tổng diện tích đất tự nhiên của toàn xã là gần 17.652ha, trong đó đất nông nghiệp 138,03ha, đất chưa sử dụng 3.000ha; đất phi nông nghiệp 206,05ha. Tổng số dân của xã Dân Hoá là 3.560 nhân khẩu với 815 hộ, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có 751 hộ, chiếm 93,4% với 3.400 người.

Thời gian qua, cùng với sự phát triển chung của tỉnh và huyện Minh Hoá, đời sống của người dân ở đây đã có sự chuyển biến rõ rệt về kinh tế, an sinh xã hội. Bà con đã có ý thức trong việc sản xuất hàng hoá để giải quyết việc làm, nâng cao đời sống. Bên cạnh đó, địa phương đã nhận được nhiều sự quan tâm của các cấp, các ngành về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như: điện, đường, trường, trạm..., góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội nơi miền tây của tỉnh nhà.

Tuy nhiên, do tập quán sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ nên nhìn chung đời sống nhân dân xã Dân Hóa vẫn còn thấp. Kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, nhưng lại thiếu sự quy hoạch, làm ăn còn manh mún, phụ thuộc nhiều vào tự nhiên, hiệu quả kinh tế chưa cao. Do đó việc tiếp cận với nền kinh tế phát triển theo định hướng thị trường còn gặp nhiều khó khăn.

Đàn bò ở xã Dân Hoá phát triển mạnh trong thời gian gần đây, nhưng việc chăn thả rong làm ảnh hưởng đến chất lượng và công tác kiểm soát dịch bệnh.
Đàn bò ở xã Dân Hoá phát triển mạnh trong thời gian gần đây, nhưng việc chăn thả rong làm ảnh hưởng đến chất lượng và công tác kiểm soát dịch bệnh.

Được biết, năm 2014 số hộ nghèo của xã Dân Hoá là 693 hộ, chiếm 87,7%; hộ cận nghèo 4 hộ chiếm 0,5%. Tỷ lệ hộ nghèo của xã Dân Hóa cao hơn tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện là 59,3% (tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện 28,57%); tỷ lệ hộ cận nghèo của xã Dân Hóa thấp hơn tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện là 52,81% (tỷ lệ hộ cận nghèo toàn huyện 57,81%). Mục tiêu của xã Dân Hóa đến năm 2015 là giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 80%, tương ứng 165 hộ; tỷ lệ hộ cận nghèo tăng lên khoảng 10%, tương ứng 20 hộ thông qua các giải pháp đồng bộ để phát triển kinh tế chung của xã, trong đó tập trung phát triển chăn nuôi và trồng rừng kinh tế.

Về lĩnh vực chăn nuôi gia súc, nhất là đàn bò ở đây chủ yếu được phát triển theo hướng truyền thống, có chất lượng cao nên được nhiều người tiêu dùng miền xuôi ưa thích. Theo số liệu thống kê, đàn bò của xã trong năm 2013 là 1.190 con, sản lượng xuất chuồng đạt 12,5 tấn/năm; năm 2014 tổng đàn bò đạt 1.476 con, sản lượng xuất chuồng 14,7 tấn/năm. Chăn nuôi bò được xác định là một yếu tố quan trọng trong cơ cấu phát triển chăn nuôi của xã. Qua kết quả thống kê thì số lượng bò của xã Dân Hóa hiện nay tính bình quân là 1,81 con/hộ, riêng bản Bãi Dinh trung bình có 3,8 con/hộ.

Với nhiều lợi thế của nghề chăn nuôi bò, nhưng lĩnh vực này vẫn chưa phát triển theo đúng với tiềm năng của xã trong những năm qua. Do vậy, việc xây dựng chuỗi giá trị bò để bảo đảm chăn nuôi bò của người dân xã Dân Hóa sẽ phát triển đúng với tiềm năng hiện có và những tác nhân tham gia vào chuỗi giá trị bò (người chăn nuôi, người thu gom, giết mổ và chế biến thịt bò) là vấn đề cấp thiết nhất hiện nay.

Với việc phát triển chuỗi giá trị bò thịt tại 13 bản của xã Dân Hóa, dự kiến sẽ có 719 hộ nghèo và cận nghèo được hưởng lợi. Các hộ này sẽ được hỗ trợ bò cái, kỹ thuật chăn nuôi bò, tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm và được hỗ trợ bò cái nền sinh sản cho ít nhất 100 hộ và bò đực giống cho 14 hộ. Dự kiến sau 5-7 năm các hộ cận nghèo của xã tham gia trong chuỗi giá trị bò sẽ trở thành các hộ có thu nhập khá và các hộ nghèo sẽ trở thành các hộ có thu nhập trung bình; có ít nhất 719 lao động được tạo ra trong chuỗi giá trị bò trên toàn xã.

Để thực hiện được mục tiêu này, xã Dân Hoá xác định sẽ xây dựng các mô hình chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản chất lượng cao để cung cấp hàng năm khoảng 25 tấn thịt bò và 1.500 bò giống chất lượng cho thị trường.

Đồng thời xây dựng được hệ thống cơ sở thu gom, giết mổ đủ tiêu chuẩn để đáp ứng được nhu cầu của thị trường về từng sản phẩm khác nhau từ bò như bò thịt, bò nái giống... ; chuyển dần phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún sang chăn nuôi hàng hóa; nâng cao năng lực về kỹ thuật chăn nuôi, trồng cỏ, chế biến, dự trữ cỏ cho các hộ chăn nuôi trong địa bàn; thiết lập kênh tiêu thụ bền vững với các khách hàng hiện có và tìm kiếm thị trường tiêu thụ khác để bảo đảm bò cung cấp cho thị trường ổn định.

T.M.Văn