.

Xã Lộc Ninh: Tập trung mọi nguồn lực để cán đích nông thôn mới

Thứ Tư, 11/03/2015, 09:54 [GMT+7]

(QBĐT) - Năm 2015, UBND thành phố Đồng Hới quyết tâm có thêm 2 địa phương đạt tiêu chí nông thôn mới (NTM) là Lộc Ninh và Nghĩa Ninh. Để thực hiện mục tiêu UBND thành phố đề ra, ngay từ những tháng đầu năm, cùng với công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ và nhân dân xã Lộc Ninh đang tập trung mọi nguồn lực để sớm cán đích NTM.

 

Giếng làng, một trong những yếu tố văn hóa, tâm linh cũng được phục hồi trong quá trình xây dựng NTM ở Lộc Ninh.
Giếng làng, một trong những yếu tố văn hóa, tâm linh cũng được phục hồi trong quá trình xây dựng NTM ở Lộc Ninh.

Nằm ở phía bắc thành phố Đồng Hới, xã Lộc Ninh có diện tích tự nhiên trên 1.340 ha, dân số 2.031 hộ, 8.414 khẩu phân bố đều trên địa bàn các thôn. Kinh tế nông nghiệp vẫn đóng vai trò chủ đạo, kết hợp với dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp.

Đặc biệt, những năm gần đây, tỷ lệ lao động trong độ tuổi đi làm ăn ở nước ngoài tăng mạnh, là một nguồn lực quan trọng khi huy động sức dân góp phần xây dựng NTM.

Sau 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã Lộc Ninh đạt được 17 tiêu chí bền vững. Cụ thể, năm 2011 hoàn thành 12 tiêu chí gồm: thủy lợi, điện, trường học, bưu điện, nhà ở, hộ nghèo, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, văn hóa, y tế, môi trường, hệ thống chính trị xã hội. Giai đoạn 2012- 2014 tiếp tục đạt thêm 5 tiêu chí: giao thông, cơ cấu lao động, quy hoạch, thu nhập, an ninh trật tự. Các tiêu chí còn lại là chợ và cơ sở văn hóa đang gấp rút hoàn thành.

Ông Nguyễn Văn Cội, Chủ tịch UBND xã Lộc Ninh cho biết: “Với một địa phương giáp ranh trung tâm thành phố như Lộc Ninh, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh nên trong quá trình xây dựng NTM, yếu tố quan trọng nhất để Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và toàn dân đưa ra bàn bạc công khai, thống nhất là vấn đề quy hoạch.

Trong năm 2012, UBND thành phố đã duyệt quy hoạch xây dựng NTM cho xã đến năm 2020, tỷ lệ 1/5.000. Tiếp đó, UBND xã tiến hành quy hoạch chi tiết các hạng mục: Trung tâm văn hóa xã, chợ Lộc Đại, vùng dân cư sinh sống, khu vui chơi các nhà văn hóa thôn, đất sản xuất nông nghiệp... Trên cơ sở quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, xã nhà huy động tất cả mọi nguồn lực và sức dân, hệ thống chính trị bắt tay vào xây dựng NTM. Phát động phong trào “Toàn dân chung tay xây dựng NTM”. Gắn xây dựng NTM với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”.

Trong 4 năm, toàn xã xây dựng mới gần 13km đường giao thông nông thôn; nâng cấp, kiên cố 2 đê kè công trình và 6km kênh mương nội đồng; xây mới 10 phòng học, 4 nhà công vụ cho giáo viên và 7 phòng làm việc của UBND xã. Riêng trong 2 năm 2011- 2012, tổng nguồn vốn huy động cho xây dựng NTM đạt 22,6 tỷ đồng. Ngoài việc hiến đất, hiến tài sản trên đất và ngày công, nhân dân địa phương đã đóng góp trên 2 tỷ đồng để xây dựng NTM.

Về phát triển kinh tế, UBND xã Lộc Ninh tiếp tục khuyến khích nhân dân bảo đảm diện tích gieo trồng, áp dụng khoa học, kỹ thuật, cơ giới hóa, thâm canh tăng năng suất. Toàn xã hiện có 3 HTX dịch vụ nông nghiệp và 1 HTX mộc, xây dựng hoạt động ổn định. Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng phát triển theo hướng đa dạng hóa ngành nghề; thương mại, dịch vụ hàng năm tăng 15%. Công tác xóa đói, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động chuyển biến tích cực, hàng năm trên 600 lao động có việc làm. Xã Lộc Ninh còn tạo ra cơ chế thông thoáng, khuyến khích con em đi xuất khẩu lao động nước ngoài; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,2%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 20 triệu đồng/năm.

Bộ mặt nông thôn mới xã Lộc Ninh đang dần định hình.
Bộ mặt nông thôn mới xã Lộc Ninh đang dần định hình.

Từ thực tiễn xây dựng NTM ở xã Lộc Ninh cho thấy, để tập trung mọi nguồn lực cán đích trong năm 2015 thì công tác chỉ đạo, điều hành phải liên tục, đồng bộ và cụ thể hóa phù hợp với thực tế địa phương; cần có sự chung sức của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác tuyên truyền phải đi vào chiều sâu, tạo lòng tin vững chắc trong nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư, nhất là huy động nguồn lực từ nhân dân.

Hai tiêu chí còn lại gồm chợ và cơ sở văn hóa, cơ bản xã Lộc Ninh đang gấp rút phấn đấu hoàn thành. Chợ Lộc Đại quy hoạch với diện tích 2,2 ha. Các thiết chế văn hóa, nhà văn hóa từ thôn đến xã được tu sửa, làm mới, nâng cấp và mở rộng đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ, vui chơi của nhân dân.

“Chúng tôi đang tập trung mọi nguồn lực nhằm hoàn thành hai tiêu chí còn lại. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất vẫn là nguồn vốn, cần có sự hỗ trợ từ thành phố và tỉnh. Trước mắt vẫn phải huy động, khai thác tối đa mọi nguồn vốn và sử dụng thực sự hiệu quả, trong đó tiếp tục tranh thủ sức dân”. - ông Nguyễn Văn Cội, Chủ tịch UBND xã Lộc Ninh trao đổi.

Bằng những bước đi phù hợp, vững chắc, các tiêu chí đạt được đều mang tính bền vững, chắc chắn xã Lộc Ninh sẽ cán đích NTM trong năm nay.

Thanh Long