.

Thêm 21 xã hoàn thành tiêu chí điện và chợ nông thôn

Thứ Sáu, 06/03/2015, 08:43 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhờ tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua “Phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” trong toàn ngành, trong đó đặc biệt chú trọng đến 2 tiêu chí thuộc lĩnh vực ngành Công thương đó là điện và chợ nên trong năm 2014, toàn tỉnh đã có thêm 11 xã hoàn thành tiêu chí điện nông thôn và 10 xã hoàn thành tiêu chí chợ nông thôn.

Hệ thống điện tại xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn đã đạt chuẩn nông thôn mới.
Hệ thống điện tại xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 124/136 xã đạt tiêu chí về điện (trong đó Lệ Thủy 23/26, Quảng Ninh 12/14, Đồng Hới 6/6, Bố Trạch 26/28, Quảng Trạch 18/18, Ba Đồn 10/10, Tuyên Hóa 18/19 và Minh Hóa 11/15), 79/136 xã đạt tiêu chí chợ nông thôn (trong đó Lệ Thủy 18 xã, Quảng Ninh 9 xã, Đồng Hới 4 xã, Bố Trạch 14 xã, Quảng Trạch 13 xã, Ba Đồn 4 xã, Tuyên Hóa 10 xã và Minh Hóa 7 xã).

P.V