.

Thu ngân sách 2 tháng đầu năm tăng 30%

Thứ Sáu, 06/03/2015, 09:02 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong 2 tháng đầu năm 2015, hoạt động thu ngân sách có dấu hiệu khả quan. Dự ước tổng thu ngân sách 2 tháng đầu năm được 335,5 tỷ đồng, đạt 13,2% dự toán địa phương, tăng 30% so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp sản xuất VLXD đã tiêu thụ 34 triệu viên gạch nung, nộp ngân sách 2,2 tỷ đồng.
Các doanh nghiệp sản xuất VLXD đã tiêu thụ 34 triệu viên gạch nung, nộp ngân sách 2,2 tỷ đồng.

Trong đó, thu nội địa được 280,5 tỷ đồng, đạt 13,1% dự toán, tăng 29,9% so với cùng kỳ; thu thuế xuất nhập khẩu được 55 tỷ đồng, đạt 13,9% dự toán địa phương, tăng 40% so với cùng kỳ.

Một số khoản thu chủ yếu như: thu tiền cấp quyền sử dụng đất đạt 79 tỷ đồng, tăng 224%; thu lệ phí trước bạ 22 tỷ đồng, tăng 7,8% so cùng kỳ, thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương đạt 13 tỷ đồng, bằng 85%; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 22 tỷ đồng, tăng 11,7%; thu ngoài quốc doanh đạt 86,8 tỷ đồng, tăng 7,4%...

Tr.T