.

Sản lượng thuỷ sản tăng 8,4% so cùng kỳ

Thứ Năm, 05/03/2015, 10:27 [GMT+7]

(QBĐT) - Thông tin từ Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2015, thời tiết thuận lợi nên sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản ở tỉnh ta đạt khá cao so với cùng kỳ.

Tàu cá xa bờ xã Bảo Ninh chuẩn bị ra khơi.
Tàu cá xa bờ xã Bảo Ninh chuẩn bị ra khơi.

Dự ước sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng trong tháng 2, được 2.895 tấn; 2 tháng đạt 5.429,4 tấn, tăng 8,4% so cùng kỳ.

Trong đó: sản lượng thủy sản khai thác biển 2 tháng đạt 4.357 tấn, tăng 7,3% so cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng đạt 1.072,3 tấn, tăng 13,2% so cùng kỳ. Sản lượng thủy sản chế biến xuất khẩu được 39 tấn, tăng 66% so với cùng kỳ.

Một số địa phương có sản lượng thủy sản tăng cao là, Bố Trạch 1.780 tấn, huyện Quảng Trạch đạt 1.460 tấn, Đồng Hới 1.130 tấn...

Tr.T