.

TP Đồng Hới: Hỗ trợ gần 138 tỷ đồng phát triển sản xuất

Thứ Sáu, 13/03/2015, 14:22 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2011-2015, trong 4 năm (2011-2014), TP Đồng Hới trích ngân sách cùng các chương trình, dự án khác trên 137.551 triệu đồng hỗ trợ cho nhân dân phát triển sản xuất trong các lĩnh vực: công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp; nông nghiệp; thủy sản và xây dựng, kinh tế trang trại, chăn nuôi.

Phát triển cây ngô ở phường Bắc Nghĩa
Phát triển cây ngô ở phường Bắc Nghĩa.

Nguồn vốn tập trung chủ yếu hỗ trợ về chuyển giao khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, khôi phục các ngành nghề truyền thống; trợ giá giống cây, con.

Riêng lĩnh vực trang trại và thủy sản, nguồn hỗ trợ cho phát triển quy mô tổng đàn, hộ chăn nuôi và giống mới trong chăn nuôi; đóng mới tàu thuyền, đầu tư mua trang thiết bị khai thác thủy sản, đánh bắt xa bờ.

T.Long