.

Thu ngân sách toàn tỉnh đạt 1.746 tỷ đồng

Chủ Nhật, 05/10/2014, 18:48 [GMT+7]

(QBĐT) - Theo số liệu từ Văn phòng UBND tỉnh, trong 9 tháng năm 2014, UBND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp thu và phát triển quỹ đất để tăng nguồn thu. Dự ước thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 9 tháng đạt 1.746 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ, bằng 79,37% dự toán địa phương.

a
Tỷ lệ nợ đọng thuế hộ kinh doanh cá thể thấp.

Có 8 khoản thu tăng trưởng cao hơn cùng kỳ, nổi bật là thu nội địa được 1.462 tỷ đồng, đạt 80% dự toán, tăng 29,1%; thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 80% dự toán, tăng 22%; thu các khoản từ đất đạt 93,2% dự toán; thu thuế xuất nhập khẩu được 187,2 tỷ đồng, đạt 52% dự toán, tăng 12,2% so với cùng kỳ.

Tr.T