.

Khai thác gỗ rừng trồng được 157.300m3

Thứ Tư, 08/10/2014, 08:25 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong 9 tháng năm 2014, các địa phương, đơn vị tích cực khôi phục lại rừng trồng bị thiệt hại sau bão số 10-2013, đồng thời đẩy mạnh khai thác gỗ rừng trồng. Dự ước khối lượng gỗ khai thác trong tháng 9 đạt 16.000m3; 9 tháng đạt 157.300m3, bằng 97%  so với cùng kỳ.

Diện tích rừng tự nhiên được chăm sóc 15.000ha, tăng 3,4%, trồng cây phân tán 2.176 nghìn cây, tăng 3% so cùng kỳ.

A
Khai thác gỗ rừng trồng ở xã Văn Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ.

Địa phương khai thác sản lượng gỗ rừng trồng lớn là huyện Lệ Thuỷ với 55.000m3, Quảng Ninh 50.000m3, Bố Trạch 37.000m3...

Riêng sản lượng nhựa thông và mủ cao su khai thác trong 9 tháng giảm mạnh; trong đó nhựa thông khai thác đạt 2.250 tấn, giảm 38%, mủ cao su khai thác 3.632,4 tấn, bằng 62,6% so cùng kỳ.

H.Q