.

Giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt 67%

Chủ Nhật, 05/10/2014, 18:47 [GMT+7]

(QBĐT) - Ông Lê Văn Phúc, Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư cho biết, trong 9 tháng năm 2014, công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn được triển khai tích cực. Dự ước vốn đầu tư do Nhà nước quản lý thực hiện trong 9 tháng được 2.389,5 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ.

Trong đó, vốn ngân sách Trung ương quản lý ước thực hiện 1.061,7 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương quản lý ước thực hiện 1.327,8 tỷ đồng.

a
Công trình cầu Nhật Lệ 2, giải ngân đạt trên 80% giá trị khối lượng.

Cụ thể, ngành nông lâm nghiệp, thuỷ sản ước thực hiện 202 tỷ đồng; ngành công nghiệp chế biến chế tạo ước thực hiện 107,5 tỷ đồng; ngành vận tải kho bãi ước thực hiện 1.475,8 tỷ đồng; ngành y tế và hoạt động trợ giúp xã hội ước thực hiện 116,5 tỷ đồng; ngành giáo dục-đào tạo ước thực hiện 122,6 tỷ đồng; ngành an ninh-quốc phòng, quản lý nhà nước ước thực hiện 135,3 tỷ đồng.

Dự ước 9 tháng năm 2014 giải ngân đạt 67% dự toán.

Tr.T