.

Bố Trạch: Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020)

Thứ Hai, 08/09/2014, 17:12 [GMT+7]

(QBĐT) - Huyện Bố Trạch vừa tổ chức hội nghị triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020).

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020); các nội dung cơ bản của Luật Đầu tư công và Luật Đấu thầu.

Theo đó, kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2016-2020) của huyện Bố Trạch, được xây dựng trên cơ sở đánh giá toàn diện tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2011-2015), kết quả thực hiện các nghị quyết của Đảng bộ, HĐND huyện, đồng thời căn cứ vào dự báo tình hình của địa phương trong giai đoạn tới và mục tiêu phát triển của kế hoạch 5 năm (2016-2020).    

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020) được lập với nguyên tắc phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư; tập trung bố trí vốn để hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm; trong bố trí kế hoạch vốn phấn đấu thanh toán cơ bản các khoản nợ đọng XDCB đến hết ngày 31-12-2014; từ năm 2015 trở đi không để phát sinh thêm nợ đọng xây dựng cơ bản...

N.M