.
Chung sức xây dựng nông thôn mới:

Xây dựng nông thôn mới ở Tuyên Hóa: Những bước tiến dài...

Thứ Tư, 25/12/2013, 09:19 [GMT+7]

(QBĐT) - Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa khẳng định với chúng tôi rằng: Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện đã đạt được những bước tiến dài. Khó khăn vẫn còn ở phía trước, nhưng với những kết quả khả quan đạt được trong những năm qua sẽ là tiền đề hết sức quan trọng để Tuyên Hóa tiếp tục nỗ lực xây dựng quê hương ngày thêm đổi mới…

 

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, người dân Tuyên Hóa xuống đồng sản xuất ngô vụ đông.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, người dân Tuyên Hóa xuống đồng sản xuất ngô vụ đông.

Huy động sức dân

Xác định chủ thể của việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là người dân nên Tuyên Hóa hết sức quan tâm công tác tuyên truyền, vận động. Ngoài các hội nghị chuyên đề, các cấp, ngành của huyện Tuyên Hóa luôn chủ động lồng ghép các nội dung quan trọng liên quan đến việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM vào các hội nghị được tổ chức với thành phần đại biểu mở rộng.

Đồng thời in sao các loại băng đĩa tuyên truyền về xây dựng NTM gửi Ban chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn; in ấn và cấp phát 400 bảng trích lục 19 tiêu chí gửi các thôn, bản để tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện. Nhằm góp phần động viên nhân dân trong việc thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện đã tổ chức phát động hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay xây dựng NTM”. Đồng thời ban hành các văn bản kêu gọi sự đóng góp của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đóng góp ngày lương để xây dựng NTM.

Đến tháng 12-2013, toàn huyện đã huy động được số tiền 320 triệu đồng. Các cấp, ngành, địa phương và người dân cũng đã nỗ lực vào cuộc với quyết tâm cao. Đến thời điểm hiện tại, tổng giá trị tài sản người dân hiến phục vụ chương trình xây dựng NTM là trên 51 tỷ đồng. Trong đó có hơn 522.000m2 đất, 366 cổng nhà xây, 251.530m tường rào, gần 200.000 cây... Đây là nỗ lực lớn của các cấp chính quyền và người dân của một huyện miền núi vốn nghèo như Tuyên Hóa.

Nỗ lực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân

Những năm qua, bên cạnh việc đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM huyện Tuyên Hóa luôn quan tâm, chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Tận dụng lợi thế vùng gò đồi, nông dân Tuyên Hóa chú trọng đầu tư phát triển các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao.
Tận dụng lợi thế vùng gò đồi, nông dân Tuyên Hóa chú trọng đầu tư phát triển các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao.

Cụ thể là thẩm định, phê duyệt đề án phát triển sản xuất cho các xã và chỉ đạo triển khai các mô hình sản xuất có hiệu quả như: mô hình phát triển diện tích giống ngô DK 9901, mô hình nuôi cá theo chính sách miền núi của tỉnh, trồng rừng kinh tế, mô hình nuôi bò sinh sản, nuôi gà thả vườn... Riêng trong năm 2012 vừa qua, tổng nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn là trên 3,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, huyện cũng đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp-PTNT hướng dẫn các xã tranh thủ tối đa các nguồn vốn phục vụ chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Năm 2013, kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn là 3 tỷ đồng. Ngoài ra, ngân sách tỉnh còn hỗ trợ trên 1 tỷ đồng thực hiện chương trình trồng rừng tập trung và cây phân tán tại các xã. Nhờ những chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất trên địa bàn được thực hiện một cách có hiệu quả nên người dân hết sức yên tâm mở rộng các mô hình sản xuất cho thu nhập cao.

Thống kê toàn huyện hiện có 9 trang trại quy mô lớn. Trong đó có 2 trang trại lâm nghiệp, 7 trang trại chăn nuôi. Tổng giá trị sản lượng hàng hóa thu được của các trang trại  đạt từ 1,2 đến 1,3 tỷ đồng/năm, thu nhập bình quân mỗi trang trại từ 250 đến 300 triệu đồng/năm...

Đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu

Xây dựng đường giao thông được huyện Tuyên Hóa chọn làm khâu đột phá trong việc thực hiện chương trình xây dựng NTM. Để triển khai có hiệu quả nội dung này, công tác tuyên truyền được huyện đặc biệt quan tâm. Trên cơ sở quy hoạch chung của từng địa phương, huyện luôn bám sát chỉ đạo vận động người dân hiến đất, hiến tài sản nhằm rút ngắn đến mức tối đa thời gian thực hiện tiêu chí này. Kết quả đã có 19/19 xã triển khai ra quân giải phóng mặt bằng mở rộng đường giao thông nông thôn.

Trồng rừng kinh tế, một trong những thế mạnh được người dân Tuyên Hóa tận dụng tối đa.
Trồng rừng kinh tế, một trong những thế mạnh được người dân Tuyên Hóa tận dụng tối đa.

Phát huy vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới, đông đảo các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện đã tích cực hưởng ứng chủ trương chung. Đến nay, hầu hết các xã đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng. Trong đó, những địa phương làm tốt là Phong Hóa, Cao Quảng, Đức Hóa, Mai Hóa... Để quản lý tốt hệ thống đường giao thông nông thôn sau khi đã giải phóng mặt bằng, UBND huyện đã chủ động cấp 333 triệu đồng cho các xã thực hiện việc cắm mốc.

Thống kê đến thời điểm hiện tại, tổng vốn đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trên toàn huyện Tuyên Hóa là hơn 300 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư xây dựng đường giao thôn nông thôn 113 tỷ đồng, đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi 41 tỷ đồng, xây dựng trường học 35 tỷ đồng, xây dựng chợ nông thôn 12 tỷ đồng, trạm y tế 35 tỷ đồng...

Nhờ vậy, đến nay cơ bản 19/19 xã có trạm y tế được xây dựng khang trang với hệ thống máy móc và trang thiết bị hiện đại. Các xã đang tiếp tục hoàn thành việc xây dựng các hạng mục công trình và đào tạo chuẩn hóa đội ngũ y, bác sỹ nhằm từng bước xây dựng hệ thống trạm y tế đạt chuẩn theo tiêu chí mới. Trên lĩnh vực văn hóa, hầu hết các thôn, bản trên địa bàn đều đã có nhà văn hóa được xây dựng kiên cố; có 41 thôn, tiểu khu được công nhận khu dân cư văn hóa, 47 cơ quan, đơn vị được công nhận đơn vị văn hóa.

Ngoài ra, huyện cũng đã chỉ đạo Phòng Giáo dục-Đào tạo từng bước đổi mới phương pháp dạy học, tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, duy trì 20/20 xã, thị trấn đạt phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS. Đến tháng 11 năm nay, toàn huyện đã có 28 trường đạt chuẩn quốc gia gồm 5 trường mầm non, 6 trường THCS và 17 trường tiểu học.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn cũng đã được huyện Tuyên Hóa và chính quyền các địa phương hết sức quan tâm. Trung tâm đào tạo nghề triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn với các nghề như tin học, nuôi ong, phòng trị bệnh cho gia súc, chế biến mây tre đan xuất khẩu, trồng và khai thác mủ cao su... Đã có hơn 700 lao động được đào tạo nghề trên toàn huyện, góp phần giải quyết tình trạng thiếu nghề, thiếu việc làm cho một bộ phận không nhỏ lao động nông thôn của huyện.

Sau gần 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM toàn huyện Tuyên Hóa đã có 10 xã đạt từ 7 đến 11 tiêu chí (tăng 10 xã so với trước khi triển khai). Đó là các xã Văn Hóa, Tiến Hóa, Châu Hóa, Phong Hóa, Mai Hóa, Đức Hóa, Đồng Hóa, Thuận Hóa, Hương Hóa và Thanh Hóa.

Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM theo chủ trương chung đã tạo được những sự bứt phá đáng kể trên địa bàn huyện Tuyên Hóa. Đây chính là tiền đề quan trọng để huyện miền núi vốn nghèo này tiếp tục thực hiện những bước tiến dài trong thời gian tới.

Nguyễn Hoàng