.
Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐNDVN (22-12-1944 - 22-12-2014) và 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2014):

40 vị tướng lĩnh Quân đội quê hương Quảng Bình

Thứ Sáu, 19/12/2014, 19:03 [GMT+7]

(QBĐT) - (Sắp xếp theo thứ tự cấp bậc quân hàm, thời gian thụ phong cấp hàm cao nhất)
Bao gồm:  - Đại tướng: 1 đồng chí; Trung tướng: 12 đồng chí; Thiếu tướng: 27 đồng chí.

Trong đó: Huyện Lệ Thủy: 9 vị tướng (1 Đại tướng, 1 Trung tướng, 7 Thiếu tướng); huyện Quảng Ninh: 3 vị tướng (1 Trung tướng, 2 Thiếu tướng); TP. Đồng Hới: 4 vị tướng (1 Trung tướng, 3 Thiếu tướng); huyện Bố Trạch: 6 vị tướng (1 Trung tướng, 5 Thiếu tướng); huyện Quảng Trạch: 2 vị tướng (2 Trung tướng); thị xã Ba Đồn: 11 vị tướng (6 Trung tướng, 5 Thiếu tướng); huyện Tuyên Hóa: 5 vị tướng (5 Thiếu tướng).

Danh sách cụ thể như sau: