.

Dấu ấn Chỉ thị 03 tại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp

Thứ Bảy, 15/08/2015, 08:49 [GMT+7]

(QBĐT) - Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thời gian qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã tập trung chỉ đạo tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ thị bằng những phong trào và việc làm thiết thực. Nhờ đó đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên mà dấu ấn trước hết là giúp các doanh nghiệp từng bước vượt qua khó khăn, thách thức.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối trao thưởng cho các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối trao thưởng cho các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (DN) đã kịp thời xây dựng Kế hoạch số 21-KH/ĐU, quyết định thành lập Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ gồm 6 đồng chí theo hướng dẫn và nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai khác.

Thực hiện chỉ thị, các đơn vị thuộc Đảng bộ Khối DN đã cụ thể hóa nội dung phù hợp tình hình thực tiễn của đơn vị, nhờ đó tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Nhiều đồng chí đứng đầu đơn vị, DN luôn thể hiện sự tận tụy, gương mẫu, năng động sáng tạo, gần gũi, hòa đồng với cấp dưới, quan tâm, chăm lo đời sống cán bộ, CNLĐ... Nhờ đó đã tạo hiệu ứng tích cực, không khí làm việc có văn hóa, lành mạnh, giúp nhiều DN khắc phục được những khó khăn, giữ được sự ổn định và phát triển.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tích cực chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng (TCCS) làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kết hợp chặt chẽ giữa việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nhằm hướng tới thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối; tập trung lãnh đạo các DN sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, có hiệu quả và thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng.

Các cấp ủy thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên, người lao động tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, nhân cách cán bộ, đảng viên thông qua hành động thực tế, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; luôn cảnh giác trước những cám dỗ về danh lợi, vật chất, tránh rơi vào chủ nghĩa cá nhân, thống nhất giữa lời nói và việc làm, mẫu mực trong chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước...

Các cấp ủy đảng luôn nhận thức rõ: “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” còn giúp các DN tháo gỡ và xử lý những vấn đề nổi cộm, bức xúc nảy sinh ở đơn vị, DN. Hơn 4 năm qua, do nhiều nguyên nhân nên một số DN gặp khó khăn lớn, sản xuất kinh doanh đình trệ, thiếu việc làm, các chế độ chính sách của người lao động không được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Nhưng bằng nhiều giải pháp tích cực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã cùng lãnh đạo một số DN gặp khó khăn bàn biện pháp tháo gỡ, không để xảy ra tình hình “bất ổn” trong CNLĐ, việc sản xuất-kinh doanh tiếp tục được duy trì. Một số DN tiếp tục mở rộng thị trường, sản xuất kinh doanh nên doanh thu có sự tăng trưởng cao hơn so với các năm trước, nộp ngân sách nhà nước kịp thời, thu nhập của CNLĐ cũng được cải thiện...

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn quan tâm công tác tuyên truyền, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên, gắn với việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng, rà soát, bổ sung và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; công tác giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.

Với chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành với nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”, năm 2011-2012 có 64 /64 đảng bộ, chi bộ đã triển khai thực hiện, với 3.314/3.405 đảng viên học tập và 7.317 hội viên, đoàn viên tham dự. Nghiên cứu, quán triệt, đưa vào sinh hoạt thường xuyên việc học tập các tác phẩm: “Đường cách mệnh”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 2012 có 3.309/3.405 đảng viên và 3.573 quần chúng được nghe phổ biến. Chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh” đã được đa số các TCCSĐ triển khai học tập bằng hình thức thiết thực, phù hợp với tình hình đơn vị.

Đặc biệt, chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” được cấp ủy các TCCSĐ lồng ghép triển khai trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng và hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân. Đến nay đã có 67/68 TCCSĐ triển khai. Việc triển khai chuyên đề năm 2014 qua chương trình truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình, Đảng bộ khối có 68/68 TCCS Đảng tham gia học tập (đạt 100%), với tổng số đảng viên 3.356/3.448 đồng chí (đạt 97,33%) và 1.957 đoàn viên, hội viên dự nghe phổ biến chuyên đề.

Bằng nhiều hình thức khác nhau, mà chủ yếu là thông qua sinh hoạt chi bộ, hầu hết các đơn vị đã triển khai thực hiện. Ngoài việc tổ chức hội nghị để học tập, quán triệt, nhiều chi bộ đã đưa nội dung từng chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ để đánh giá, liên hệ, đọc, kể những mẫu chuyện về Bác làm sâu sắc hơn nhận thức về Người và nâng cao hơn ý thức rèn luyện, tu dưỡng của mỗi cán bộ, đảng viên. Đưa nội dung thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên và học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ làm cho nội dung sinh hoạt chi bộ thêm phong phú, sôi nổi và thiết thực hơn.

Từ tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị 4 năm qua của Đảng bộ Khối, có thể rút ra một số kinh nghiệm đó là: Cấp ủy, lãnh đạo các cấp, nhất là người đứng đầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo; đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện là nhân tố hàng đầu quyết định chất lượng và kết quả việc thực hiện chỉ thị. Phải bám sát kế hoạch, hướng dẫn của trên, đồng thời vận dụng vào kiện cụ thể của từng đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện thì mới có hiệu quả. Nắm chắc tình hình thực hiện của cơ sở, của cấp dưới, tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót.

Quá trình triển khai thực hiện các nội dung Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị không phải tách riêng mà gắn liền và phục vụ thực hiện các nhiệm vụ chính trị, gắn với các phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đơn vị và thực hiện các Quy định có liên quan của Đảng. Chú trọng công tác sơ, tổng kết; xây dựng, tôn vinh và tuyên truyền các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03, thời gian tới, Đảng ủy Khối DN sẽ tập trung tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề trọng tâm là “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Đồng thời tiếp tục thực hiện 8 nội dung trong chỉ thị như: Tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các phong trào đang triển khai thực hiện của đơn vị; với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tiếp tục lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm, hoặc còn yếu kém, hạn chế để xây dựng kế hoạch khắc phục, phân công người phụ trách, định ra thời gian giải quyết dứt điểm, cuối năm sơ kết, đánh giá, báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên...

Vương Công Tư
Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối