.

Quảng Ninh học tập và làm theo Bác

Thứ Sáu, 17/07/2015, 16:45 [GMT+7]

(QBĐT) - Kế thừa những kết quả đạt được trong triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nhận thức tầm quan trọng, ý nghĩa của việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Quảng Ninh đã xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Đảng bộ, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Trong hơn 4 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện được triển khai đồng bộ, nghiêm túc theo đúng kế hoạch hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy; từng bước đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chủ động đưa nội dung học tập, làm theo tấm gương của Bác thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị. Qua đó có sự nhận xét, đánh giá mức độ thực hiện của từng cá nhân, làm căn cứ đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm; mỗi cán bộ, đảng viên tự giác xây dựng các chuẩn mực đạo đức phù hợp với bản thân để rèn luyện, phấn đấu thực hiện.

Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn huyện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với việc tuyên truyền thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 18, 19 và 20-CT/TU của Tỉnh ủy...

Biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Do vậy, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến rõ rệt; tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu, tự giác, trách nhiệm với công việc được nâng lên; tinh thần đóng góp tự phê bình và phê bình cũng thẳng thắn hơn; thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện: trong ngành Y tế, Ngân hàng, Giao dịch một cửa... thái độ phục vụ tận tình, luôn vui vẻ, niềm nở, không gây phiền hà cho người dân; cán bộ công chức huyện thực hiện tiết kiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, khi thực thi công vụ luôn giữ thái độ đúng mực, khiêm tốn, hướng dẫn tận tình cho cơ sở; UBND huyện tổ chức chào cờ đầu tuần, xây dựng quy chế văn hóa công sở nhằm phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc...   

Các cấp ủy đảng đã chú trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và tình hình thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn, bức xúc, những vấn đề nổi cộm tại đơn vị, địa phương mình. Các đồng chí cán bộ chủ chốt của ngành, địa phương đã quan tâm, nắm rõ và đưa những vấn đề còn tồn đọng, bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị vào nhiệm vụ chính trị thường xuyên, qua đó có trách nhiệm đôn đốc, giải quyết tránh để xảy ra điểm nóng và vụ việc phức tạp, góp phần ổn định tình hình.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân đã thúc đẩy việc học tập và làm theo tấm gương Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện ngày một thường xuyên, cụ thể và thiết thực.

Từ đó ngày càng có nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào học tập và làm theo tấm gương Bác trên nhiều lĩnh vực: Ủy ban MTTQ huyện triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”,  phong trào “Xoá mái tranh cho hộ nghèo”, xây dựng 29 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền 720 triệu đồng. Hội Phụ nữ với phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, phong trào thực hành tiết kiệm, từ các mô hình: “Hũ gạo tình thương”, “Ống tiền tiết kiệm” của các chi hội phụ nữ, đã thu được 16,67 triệu đồng và 4.242 lon gạo giúp 198 chị có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Nông dân đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Hội Cựu chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”. Ngành Giáo dục với phong trào “Dạy tốt, học tốt”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”...

Cùng với những mô hình của các tập thể là các cá nhân tiêu biểu như: anh Nguyễn Xuân Việt, anh Hồ Phong ở bản Khe Ngang (xã Trường Xuân) hiến đất xây dựng trường khu vực bản Khe Ngang; anh Phạm Văn Tam (xã Võ Ninh), chị Nguyễn Thị Nhị (xã Xuân Ninh), anh Trần Văn Nhân (xã Vạn Ninh) với mô hình trồng thanh long ruột đỏ chất lượng và nuôi gà tại gia đình; CCB Nguyễn Hải Bình (xã Gia Ninh) từ chỗ không vốn, không tài sản nhưng nhờ đồng đội giúp đỡ, động viên, anh đã mạnh dạn đấu thầu 2ha đất, mở trang trại chăn nuôi tổng hợp gồm lợn, gà, ngan, ngỗng, cá và đã tạo việc làm ổn định cho 7 lao động là con em cựu chiến binh; anh Hoàng Trọng Tiến (xã Hàm Ninh) là hộ sản xuất kinh doanh giỏi, gương mẫu tích cực trong công tác chuyển đổi cây trồng...

Với sự chủ động, nghiêm túc trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhân dịp kỷ niệm 123 năm Ngày sinh của Bác, ngày 17-5-2013, Huyện ủy, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã tổ chức gặp mặt biểu dương gương điển hình 10 tập thể và 53 cá nhân tiêu biểu trong việc học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc tập trung các giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém trên địa bàn huyện đã làm cho niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng và chính quyền được tăng lên, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thể hiện được hướng đi đúng đắn của huyện trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế-xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra.

Ngô Văn Luận
Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Quảng Ninh