.

"Sớm đưa Tuyên Hoá thoát khỏi tình trạng huyện nghèo"

Thứ Hai, 20/07/2015, 07:59 [GMT+7]
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Đại hội.
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Đại hội.

(QBĐT) - Phát biểu của đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Đại hội Đảng bộ huyện Tuyên Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020.

>> Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Tuyên Hoá lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,    
Thưa các đồng chí đại biểu,
Thưa toàn thể Đại hội.

Tiếp sau thành công tốt đẹp của hai đơn vị đại hội điểm và Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh, hôm nay, Đảng bộ huyện Tuyên Hoá long trọng khai mạc Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đây là sự kiện chính trị trọng đại trong đời sống xã hội của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà.

Về dự và chỉ đạo Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của huyện qua các thời kỳ; các đồng chí khách mời của Đại hội; nhiệt liệt chào mừng 224 đại biểu là những đảng viên ưu tú, tiêu biểu cho trên 5.300 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội. Chúc các đồng chí dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc. Chúc Đại hội Đảng bộ Tuyên Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015- 2020 thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí,

Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Quán triệt và nhận thức sâu sắc điều đó, thời gian qua, cùng với các đảng bộ khác trong tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 92-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo thành công đại hội đảng cấp cơ sở với nhiều đổi mới; phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, tạo nên bầu không khí chính trị phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân hướng về Đại hội, đồng thời chuẩn bị chu đáo các nội dung của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX. Các nội dung Đại hội hôm nay đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Tổ chỉ đạo Đại hội, các ban và Văn phòng Tỉnh uỷ tham gia, góp ý kiến cụ thể.

Tại Đại hội này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các đồng chí đại biểu dự Đại hội hãy đề cao trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thực hiện thật tốt các nội dung Đại hội đề ra.

Thưa các đồng chí,

Tuyên Hóa là vùng đất giàu truyền thống cách mạng và hiếu học; đồng thời là địa bàn chiến lược về quốc phòng-an ninh; đây cũng là nơi chịu nhiều mất mát, hy sinh trong các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Đảng bộ và nhân dân Tuyên Hóa đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Trong sự nghiệp đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Tuyên Hóa đã tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng của cha anh, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, ra sức xây dựng quê hương phát triển về mọi mặt, hòa nhịp với sự phát triển chung của cả tỉnh, cả nước.

Qua theo dõi phong trào và Báo cáo Chính trị trình Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vui mừng nhận thấy: Nhiệm kỳ qua, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, tình hình quốc tế, khu vực diễn biến phức tạp, cùng với thiên tai, dịch bệnh đã tác động bất lợi đến sản xuất và đời sống của nhân dân, song Đảng bộ và nhân dân huyện Tuyên Hóa đã nỗ lực phấn đấu, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2010- 2015 đề ra.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 9,1%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; các thành phần kinh tế phát triển đa dạng. Nông nghiệp từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường; bước đầu hình thành một số vùng sản xuất chuyên canh, tạo ra các sản phẩm hàng hóa có chất lượng, góp phần quan trọng để phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Công nghiệp - xây dựng đạt tốc độ tăng trưởng khá. Tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề truyền thống được duy trì. Hoạt động thương mại, dịch vụ được mở rộng.

Thu ngân sách tăng khá, thu nhập bình quân đầu người tăng 2,3 lần so với đầu nhiệm kỳ. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được quan tâm đầu tư; nhiều công trình trọng điểm mang tính động lực cho phát triển kinh tế-xã hội được triển khai, trong đó, có một số công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng. Giáo dục - đào tạo có nhiều tiến bộ, chất lượng dạy và học được nâng lên. Mạng lưới y tế được củng cố, phát triển; đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế được quan tâm cả về số lượng và chất lượng. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao được đẩy mạnh, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi, tạo niềm tin, động lực mới, cổ vũ, động viên việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và thực hiện chính sách an sinh xã hội được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 5,7%/năm.

Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giải quyết cơ bản các vụ việc nổi lên ở cơ sở. Công tác bảo đảm an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo được đẩy mạnh. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp được nâng lên. Đảng bộ đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, tạo được nhiều chuyển biến tích cực. Công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ được chú trọng.

Công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận, đoàn thể các cấp ngày càng đi vào chiều sâu. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy có nhiều đổi mới, vừa bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ trên tất cả các lĩnh vực, vừa có sự tập trung cao cho những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, khâu khó, mặt yếu và những vấn đề đột xuất nảy sinh.

Trong điều kiện có nhiều khó khăn, nhất là với đặc thù một huyện miền núi, xuất phát điểm thấp thì những thành tựu đạt được trên đây là sự nỗ lực phấn đấu rất lớn và rất có ý nghĩa. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân Tuyên Hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thưa Đại hội,

Những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Tuyên Hóa đạt được trong nhiệm kỳ qua là khá toàn diện và hết sức quan trọng, tạo nền tảng để huyện phát triển bền vững trong thời gian tới. Nhưng nghiêm túc nhận thấy, nhiệm kỳ qua, chúng ta cũng vẫn còn không ít những khuyết điểm, hạn chế mà Báo cáo Chính trị, Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trình Đại hội đã thẳng thắn chỉ rõ.

Đến thời điểm này, Tuyên Hoá vẫn là huyện nghèo so với mặt bằng chung của tỉnh. Sự phát triển của Tuyên Hóa hiện nay là chưa ngang tầm, chưa tương xứng với điều kiện, tiềm năng, thế mạnh và yêu cầu của địa phương. Một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ trước đề ra chưa đạt hoặc đạt còn thấp; các khâu, các lĩnh vực được xác định là đột phá, mũi nhọn chưa đem lại hiệu quả như mong muốn. Quy mô của nền kinh tế còn nhỏ; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. Là huyện có tiềm năng về đất rừng và gò đồi nhưng chưa được khai thác triệt để ngành nghề nông thôn chậm phát triển, thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao. Thương mại, dịch vụ chất lượng còn hạn chế.

Một số mặt thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến còn chậm. Chất lượng giáo dục-đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Giải quyết việc làm gặp nhiều khó khăn; tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhưng chưa thực sự bền vững, nguy cơ tái nghèo lớn. Tuy có nhiều cách làm sáng tạo nhưng đến nay, chưa có xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên một số mặt kết quả đạt được chưa cao. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế, chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền có lúc còn thiếu quyết liệt. Trình độ, năng lực, tính tiền phong gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được phát huy đầy đủ...

Tại Đại hội này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu Đại hội phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, có cách nhìn khách quan, toàn diện và khoa học, tập trung thảo luận về những mặt khuyết điểm, hạn chế, đi sâu phân tích nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của khuyết điểm, hạn chế để đề ra các biện pháp khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Thưa Đại hội,

Năm năm tới là giai đoạn có ý nghĩa hết sức quan trọng. Xu thế hội nhập quốc tế đang mở ra nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Đối với tỉnh ta, nhiệm vụ đặt ra cho giai đoạn 2015- 2020 hết sức nặng nề. Vấn đề đặt ra là chúng ta phải tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, tránh nguy cơ tụt hậu so với cả nước.

Trên cơ sở đó, Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện Tuyên Hóa lần thứ XX đã xác định quyết tâm chính trị của Đảng bộ trong 5 năm tới là: "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, huy động mọi nguồn lực, phấn đấu đưa Tuyên Hóa sớm thoát nghèo và phát triển bền vững". Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhận thấy: quyết tâm đó là phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện, phù hợp với xu thế phát triển tất yếu của đất nước nói chung, tỉnh ta nói riêng. Vì vậy, Đại hội chúng ta cần dành thời gian thỏa đáng, tập trung trí tuệ thảo luận thật kỹ để xác định rõ hơn những tiềm năng, lợi thế, hướng phát triển, chọn đúng khâu đột phá và những lĩnh vực trọng tâm cần ưu tiên đầu tư; có giải pháp tích cực để tổ chức thực hiện thật tốt trong thời gian tới.

Có thể nói, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Tuyên Hóa vẫn là địa bàn có nhiều thuận lợi để phát triển. Là huyện có diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn thuận lợi cho việc phát triển kinh tế trang trại, trồng rừng kinh tế; có hệ thống sông suối và nguồn nước ngọt dồi dào có thể phát triển nuôi trồng thủy sản; có nguồn tài nguyên phục vụ sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng.

Trên hành lang Kinh tế Đông Tây liên kết vùng Nam Hà Tĩnh-Bắc Quảng Bình, Tuyên Hoá có hệ thống giao thông thuận lợi, vừa có đường bộ, đường sắt, vừa có đường thủy, với nhiều tuyến đường lớn như Quốc lộ 12A, Quốc lộ 15, đường xuyên Á,... thông thương Bắc - Nam đến các khu kinh tế lớn như Vũng Áng, Hòn La, nối nước ta đến các nước Lào, qua Thái Lan, Myanma... Tuyên Hóa là huyện có truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, nhân dân lao động cần cù, sáng tạo, thông minh, hiếu học. Đó là những tiềm năng, thế mạnh hết sức thuận lợi để huyện Tuyên Hóa vươn lên phát triển kinh tế toàn diện. Vấn đề đặt ra là làm sao khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế đó để sớm đưa Tuyên Hóa thoát nghèo và phát triển bền vững.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng tình cao với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra trong nhiệm kỳ tới. Sau đây xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Đại hội lưu ý trong quá trình thảo luận và quyết định:

Thứ nhất, Về phát triển kinh tế, trước hết phải tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, hiệu quả và bền vững. Muốn vậy, phải làm tốt hơn nữa công tác bổ sung, điều chỉnh quy hoạch để hình thành các vùng sản xuất tập trung. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của huyện, nhất là phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ. Xây dựng các vùng chuyên canh cây công nghiệp, cây ăn quả, trồng hoa tươi, rau màu, thực phẩm có giá trị kinh tế cao, tạo nên vành đai xanh phục vụ nhu cầu thực phẩm và tiêu dùng cho thị trường tại chỗ và trong vùng. Chủ động nghiên cứu tổ chức các hình thức sản xuất phù hợp; làm tốt hơn nữa việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ và bao tiêu nông sản. Tập trung thực hiện 2 mũi đột phá là phát triển chăn nuôi và trồng rừng kinh tế. Chuyển diện tích rừng nghèo kiệt sang trồng rừng kinh tế, gắn trồng rừng với phát triển kinh tế trang trại tổng hợp. Cần khai thác có hiệu quả thế mạnh về đất rừng, gò đồi để chăn nuôi đại gia súc, gia cầm.

Chuyển mạnh diện tích trồng các loại cây trồng hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cỏ để phát triển chăn nuôi đại gia súc; đồng thời, phát triển mạnh đàn lợn, gà, nuôi ong lấy mật,... Quan tâm, tạo điều kiện để kinh tế hộ, kinh tế trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã phát triển, phát huy vai trò “bà đỡ” trong dịch vụ phục vụ sản xuất của bà con nông dân. Phát huy hiệu quả thương hiệu “Mật ong Tuyên Hóa”, đồng thời, từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp có chất lượng của địa phương.

Tăng cường kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp, các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là các ngành nghề sử dụng nhiều lao động để giải quyết việc làm cho con em địa phương. Chú trọng phát triển công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu nông sản tập trung; công nghiệp cơ khí phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Quan tâm khôi phục và phát triển các ngành nghề, làng nghề truyền thống, đồng thời mở mang thêm một số ngành nghề mới, làng nghề mới, như chế biến các loại lâm sản và các cơ sở gia công đồ mộc dân dụng, thủ công mỹ nghệ cao cấp...

Đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ du lịch, Tuyên Hóa có nhiều địa danh lịch sử được công nhận, như mộ, đền thờ đề đốc Lê Trực ở Tiến Hóa; có Di tích Bãi Đức, xã Hương Hóa, nơi chi bộ cộng sản đầu tiên của huyện được thành lập; có hang lèn Đại Hòa, nơi Đại hội lần thứ nhất của tỉnh Đảng bộ (1948); Di tích hang lèn Hà, nơi ghi đậm sự hy sinh anh dũng của 13 chiến sỹ Bộ đội thông tin trong kháng chiến chống Mỹ. Ngoài các địa danh lịch sử, Tuyên Hóa còn có các địa danh nổi tiếng như làng Lệ Sơn - Văn Hóa, chùa Linh Sơn - Tiến Hóa, có động Chân Linh, lèn Bảng, động Minh Cầm, lèn Tiên Giới, Thác Núi (Đức Hóa), Hang Tiên (Cao Quảng),...

Đây là điều kiện hết sức thuận lợi để phát triển dịch vụ du lịch. Huyện cần phối hợp tốt với các ngành chức năng của tỉnh để thu hút, kêu gọi và có chính sách để các tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính đầu tư khai thác, xây dựng các điểm tham quan, du lịch. Mặt khác, tiếp tục ưu tiên phát triển dịch vụ, thương mại tại khu vực thị trấn Đồng Lê, Tiến Hóa và các trung tâm cụm xã Hương Hóa, Mai Hóa, Bắc Sơn (Thanh Hóa), bảo đảm phát triển cân đối giữa các địa bàn trong huyện. Từng bước hình thành các siêu thị, trung tâm thương mại có quy mô phù hợp, mở rộng và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, nhà hàng, khu vui chơi giải trí với quy mô và chất lượng phù hợp.

Cần phải hết sức quan tâm công tác quy hoạch, nâng cao chất lượng quy hoạch, cả quy hoạch chung về phát triển kinh tế-xã hội, đến quy hoạch phát triển các ngành, các vùng, tiểu vùng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng các khu trung tâm, các cụm dân cư gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Đi đôi với làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, huyện phải tập trung huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, thu hút đầu tư trên địa bàn. Có biện pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể từ huyện đến cơ sở cần phải thực sự vào cuộc, phấn đấu đến năm 2020 huyện có 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới như Báo cáo chính trị đã xác định.

Thứ hai, ngoài việc tập trung phát triển kinh tế, Đảng bộ cần quan tâm phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội, chăm lo giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. Có các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực cả về trước mắt và lâu dài. Làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, kiên quyết không để xảy ra các loại dịch bệnh. Thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân; đưa Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Mục tiêu cao nhất trong nhiệm kỳ tới là tập trung phát triển kinh tế - xã hội để sớm đưa Tuyên Hóa thoát khỏi tình trạng huyện nghèo. Vì vậy, công tác giảm nghèo đối với Tuyên Hóa được coi là nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Tuyên Hóa đã thực hiện khá tốt công tác giảm nghèo, cơ bản xóa được hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua từng năm. Tuy nhiên, so với bình quân của tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo của huyện vẫn ở mức cao.

Vì vậy, huyện phải chỉ đạo thực hiện thật tốt giảm nghèo bền vững, đề ra các giải pháp cụ thể, lộ trình phù hợp từng năm, có kế hoạch cụ thể đến từng thôn; nhất là sự tham gia tích cực của các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân bằng các chương trình, dự án, hành động cụ thể, tập trung cho công tác giảm nghèo, thực hiện đồng bộ, toàn diện và hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo, tạo cơ hội để hộ nghèo, cận nghèo tự lực vươn lên thoát nghèo.

Chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn; giải quyết việc làm và đẩy mạnh xuất khẩu lao động, cũng là một hướng đi để đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo. Tôi đồng tình cao với các đồng chí khi xác định đây là một trong 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới. Tuyên Hóa chúng ta là huyện có dân số khá đông, lao động chưa có việc làm còn nhiều, thì đây là một hướng đi phù hợp và phải được tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả. 

Là địa bàn có nhiều cơ sở công nghiệp, vì vậy, huyện cần quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội phát sinh trong quá trình sản xuất công nghiệp, nhất là vấn đề lao động việc làm, ô nhiễm môi trường, tai, tệ nạn xã hội. Phải chú ý làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của các tầng lớp nhân dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là vệ sinh môi trường tại các nhà máy, khu dân cư.

Thứ ba, Tuyên Hóa là địa bàn quan trọng, mang tính chiến lược về quốc phòng-an ninh; là địa bàn giáp ranh với tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, là đầu mối giao thông quan trọng, thông thương với các huyện bạn, tỉnh bạn và các nước bạn Lào, Thái Lan,...; có khá đông đồng bào dân tộc và đồng bào công giáo sinh sống. Đây là địa bàn nhạy cảm, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự. Vì vậy, Đảng bộ và nhân dân Tuyên Hóa, trước hết là các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng-an ninh, thực sự xem đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Xây dựng lực lượng công an, quân sự từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma tuý xuyên biên giới. Nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, chủ động xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp, không để xảy ra những "điểm nóng" về an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tích cực tham gia các hoạt động tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc và các hoạt động giao lưu, hữu nghị với nhân dân nước bạn Lào do cơ quan có thẩm quyền tổ chức. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Quy chế khu vực biên giới, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác phát triển.

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh vùng giáo. Thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh; nhất là tập trung tuyên truyền để bà con hiểu đúng chính sách tín ngưỡng tôn giáo của Đảng, Nhà nước; giải quyết các nhu cầu chính đáng của bà con giáo dân; không để kẻ xấu lợi dụng, kích động, lôi kéo gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, làm mất ổn định tình hình ở cơ sở. Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị vùng giáo, vùng đồng bào dân tộc vững mạnh; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, các chức sắc, chức việc và người có uy tín trong đồng bào dân tộc và đồng bào công giáo. Đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, từng bước hạn chế vi phạm pháp luật, kiềm chế tai nạn giao thông.

Cuối cùng, vấn đề có ý nghĩa then chốt và quyết định là phải xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ huyện. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp; thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Nắm chắc tình hình dư luận để kịp thời định hướng xã hội, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, lệch lạc, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ. Đội ngũ cán bộ của huyện Tuyên Hóa hiện nay về cơ bản đã khắc phục được tình trạng hẫng hụt, có đổi mới và từng bước trưởng thành; tuy nhiên, so với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới thì các đồng chí còn phải cố gắng rất nhiều. Chúng ta đều biết, “cán bộ là cái gốc của công việc”, “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn như Tuyên Hóa hiện nay thì sớm thoát nghèo được hay không, quyết định là yếu tố con người, là chất lượng đội ngũ cán bộ, mà trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp. Vì vậy, Đảng bộ cần đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ, thực sự coi đây là khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng.

Tại Đại hội này, các đồng chí phải tập trung thảo luận kỹ, bàn và thống nhất các giải pháp nhằm xây dựng cho được một đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, năng động, sáng tạo, có tư duy đổi mới, tâm huyết vì phong trào chung. Bên cạnh “tài” là đáng quý, cán bộ phải thực sự có “tâm” với công việc, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân. Cùng với phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm, cần chú ý đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản đáp ứng yêu cầu lâu dài cho huyện và có thể bổ sung nguồn cán bộ cho tỉnh. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; kiên quyết thay thế những cán bộ yếu kém về năng lực, thiếu tinh thần trách nhiệm, quan liêu, xa dân, không còn uy tín trong nhân dân.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận; tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp uỷ các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Xây dựng bộ máy chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới.

Thưa các đồng chí,

Một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đại hội cần quán triệt sâu sắc Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 92-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp để sáng suốt lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XX những đồng chí đủ tiêu chuẩn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư tưởng đổi mới, có năng lực công tác và tinh thần trách nhiệm cao, có sức khoẻ, thực sự là hạt nhân lãnh đạo, là trung tâm đoàn kết để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI phải là những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ và nhân dân Tuyên Hoá, tham gia đóng góp tích cực vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới.

Kính thưa các đồng chí;

Thưa Đại hội,

Nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân Tuyên Hóa trong 5 năm tới là hết sức nặng nề. Trong những ngày này, Đảng bộ và nhân dân huyện Tuyên Hoá nói riêng và toàn tỉnh nói chung đang hướng về và đặt niềm tin, kỳ vọng lớn vào thành công của Đại hội chúng ta. Ban Thường vụ Tỉnh ủy mong muốn và tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân Tuyên Hoá sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, đoàn kết một lòng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tranh thủ thời cơ, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu đưa huyện thoát nghèo nhanh và bền vững.

Với niềm tin tưởng đó, một lần nữa, chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Chúc các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc. 

Xin trân trọng cảm ơn.

-------------------------------------------------------

(*) Đầu đề do Toà soạn rút từ bài phát biểu.