.

Xây dựng Hải Đình thành phường trung tâm thành phố Đồng Hới

Thứ Ba, 16/06/2015, 08:33 [GMT+7]

(QBĐT) - Hải Đình là một trong những phường trung tâm của thành phố Đồng Hới. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ V và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ và nhân dân Hải Đình trên tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Báo cáo đánh giá chặng đường phát triển 5 năm 2010-2015 của phường Hải Đình khẳng định: Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đổi mới đi vào chiều sâu, đạt kết quả cao trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) thực chất, góp phần nâng cao nhận thức, phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức cho từng cán bộ, đảng viên. Công tác dân vận của Đảng được tăng cường, thể hiện qua các phong trào thi đua yêu nước. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt kết quả cao, phát huy dân chủ ở cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Nền kinh tế của phường có sự phát triển khá. Hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư xây dựng, bộ mặt đô thị khang trang, sạch, đẹp,văn minh; văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần nhân dân nâng lên rõ rệt, an sinh xã hội bảo đảm.

Trung tâm phường Hải Đình, một trong những khu vực sầm uất nhất thành phố Đồng Hới.
Trung tâm phường Hải Đình, một trong những khu vực sầm uất nhất thành phố Đồng Hới.

Trong xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được tăng cường, tạo sự thống nhất cao giữa nhận thức và hành động toàn Đảng bộ, sự đồng thuận cao của nhân dân. Công tác tổ chức và cán bộ được thực hiện tốt, chất lượng đội ngũ cán bộ nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước tình hình mới.

Đảng bộ phường Hải Đình có 396 đảng viên, sinh hoạt tại 11 chi bộ và 3 đảng bộ bộ phận. Kết quả thực hiện đề án “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên” đã tạo sự chuyển biến mạnh. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành Đảng bộ luôn bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể, trách nhiệm cá nhân.

Công tác ptự phê bình và phê bình trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể đã góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đảng bộ phường đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh 3 năm liên tục (2012-2014); tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 99%.

Với những biện pháp cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của Đảng bộ, chính quyền trong nhiệm kỳ qua, các thành phần kinh tế, cơ sở sản xuất, dịch vụ phát triển mạnh, chuyển dịch đúng hướng. Nền kinh tế phường Hải Đình tập trung vào các lĩnh vực dịch vụ thương mại, du lịch, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Thương mại, du lịch trở thành thế mạnh, tăng trưởng ổn định trong cơ cấu kinh tế, toàn phường có 1.394 cơ sở dịch vụ thương mại, du lịch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng từ 600.564 triệu đồng năm 2010 lên 998.621 triệu đồng năm 2014. Mức tăng bình quân 13,5%. Các cơ sở du lịch như hệ thống nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ... chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao.

Giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở Hải Đình tăng từ 90.325 triệu đồng năm 2010 lên 126.498 triệu đồng năm 2014. Các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã từng bước khắc phục khó khăn của suy thoái kinh tế, đổi mới sản xuất kinh doanh, quy mô, công nghệ... tăng trưởng hàng năm đạt 9%.

Xây dựng phường Hải Đình trở thành phường trung tâm thành phố Đồng Hới, hoàn thành cơ bản các tiêu chí đô thị loại hai trực thuộc tỉnh là nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho Hải Đình trong suốt nhiệm kỳ vừa qua. Hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn được đồng bộ hóa; phường đã tích cực vận động nhân dân hưởng ứng chủ trương xã hội hóa vỉa hè, điện chiếu sáng. Trong 5 năm đã có 7 tuyến vỉa hè và 6 tuyến điện chiếu sáng được thực hiện, với mức đầu tư 8.900 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 3 tỷ đồng.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục- đào tạo được ưu tiên phát triển toàn diện; văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và thông tin tuyên truyền có nhiều đổi mới và tiến bộ; y tế, dân số- kế hoạch hóa gia đình và trẻ em đạt kết quả quan trọng, góp phần vào ổn định đời sống xã hội. Từ cuối năm 2011, phường Hải Đình đã hoàn thành công tác xóa hộ nghèo và cận nghèo.

Đại hội Đảng bộ phường Hải Đình lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng cho sự phát triển của phường, với phương hướng, mục tiêu tổng quát đặt ra là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động tốt các nguồn lực đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo đảm môi trường, thực hiện tốt văn minh đô thị, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật  tự an toàn xã hội, xây dựng phường Hải Đình giàu đẹp, văn minh”.

Để thực hiện được phương hướng, mục tiêu trên, Đảng bộ đề ra các chỉ tiêu cơ bản là: Xây dựng Đảng bộ phường trong sạch vững mạnh. Hàng năm 100%  đảng bộ bộ phận và các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 50% đạt trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; phát triển đảng viên mới hàng năm đạt 2% so với tổng số đảng viên toàn Đảng bộ.

Về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh... mục tiêu hướng tới là xây dựng phường Hải Đình trở thành phường trung tâm thành phố Đồng Hới văn minh, giàu đẹp, mạnh về kinh tế, ổn định về chính trị, vững về quốc phòng-an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng bình quân hàng năm 14,5%; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 11%/năm; thu ngân sách tăng 14 đến 15%/năm. Mặt khác, xây dựng phường Hải Đình đạt chuẩn văn minh đô thị; giữ vững danh hiệu phường đạt chuẩn về giáo dục, y tế.

Nắm bắt thời cơ, vận hội mới, nêu cao ý chí tự lực tự cường, Đảng bộ và nhân dân Hải Đình tiếp tục đoàn kết phấn đấu để xây dựng phường phát triển vững mạnh toàn diện.

Nguyễn Hữu Thuyết
Bí thư Đảng ủy phường Hải Đình