.

Đảng bộ huyện Bố Trạch: Hoàn thành đại hội đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở

Thứ Sáu, 12/06/2015, 07:49 [GMT+7]
(QBĐT) - Tính đến ngày 11-6, Đảng bộ huyện Bố Trạch đã hoàn thành đại hội đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở theo đúng kế hoạch đề ra. Theo đó 69/69 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (trong đó có 30 đảng bộ, chi bộ xã, thị trấn; 39 đảng bộ, chi bộ khối cơ quan trường học) đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Nhìn chung công tác chuẩn bị đại hội của các đảng bộ, chi bộ cơ sở được thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Các đảng bộ, chi bộ đã có sự chuẩn bị chu đáo từ nội dung văn kiện, quy trình nhân sự đến công tác trang trí, khánh tiết, tuyên truyền. Việc thảo luận và đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội diễn ra khá sôi nổi, nội dung phong phú và có sự chuẩn bị chu đáo. Công tác bầu cử đạt kết quả tốt, đủ số lượng, đúng dự kiến và tuân thủ nguyên tắc. 
 
Hiện tại, Huyện ủy Bố Trạch đang tiếp tục chỉ đạo cấp ủy các cấp tăng cường công tác tuyên truyền nhằm góp phần định hướng tư tưởng chính trị, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp.
 
Thanh Hải