.
Chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020:

Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự

Thứ Sáu, 12/06/2015, 07:50 [GMT+7]

(QBĐT) - Từ năm 2010 đến nay, Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình thường xuyên tăng cường công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra.

 

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2013 cho Công an tỉnh Quảng Bình.
Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2013 cho Công an tỉnh Quảng Bình.

Xác định tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng Đảng, là yếu tố quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, 5 năm qua, Đảng bộ Công an tỉnh đã chủ động làm tốt công tác chính trị tư tưởng, lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân làm mục tiêu giáo dục, rèn luyện.

Với nội dung giáo dục phong phú và hình thức thường xuyên được đổi mới, nên công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã có sức sống mới, phát huy được tác dụng thiết thực, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, sức chiến đấu và tinh thần phục vụ nhân dân cho cán bộ, đảng viên, ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

Công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên đã đạt được những kết quả quan trọng, trong đó đã tập trung kiện toàn các cấp ủy đảng, ban hành qui chế làm việc, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo mọi mặt, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với các mặt công tác của đơn vị. Nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững và tăng cường; chất lượng sinh hoạt Đảng ngày càng được nâng cao; sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên không ngừng được củng cố.

Trong nhiệm kỳ có 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh; 17 lượt đảng bộ, chi bộ được Thường vụ Tỉnh ủy công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 269 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ được coi trọng, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức có hiệu quả 524 cuộc kiểm tra, giám sát; qua kiểm tra đã phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh 19 đảng viên có sai phạm, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Đảng bộ đã thường xuyên quan tâm nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; tăng cường đối thoại giữa Ban Thường vụ, lãnh đạo Công an tỉnh với Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, lực lượng Công an xã, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên, thực hiện dân chủ trong toàn lực lượng.

Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong đó, tập trung vào việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp; gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với các phong trào thi đua, các cuộc vận động như “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”...

Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng thành công diễn tập QB04 của lực lượng Công an tỉnh.
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng thành công diễn tập QB04 của lực lượng Công an tỉnh.

Vì vậy, đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần rèn luyện, xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, phong cách gần gũi với nhân dân; hạn chế những tiêu cực, sai phạm trong cán bộ, đảng viên, nhất là những biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Đồng thời, Đảng bộ đã thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; quá trình tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình thẳng thắn, chân tình, giữ đúng nguyên tắc sinh hoạt Đảng, không có biểu hiện né tránh, nể nang hoặc lợi dụng để trù dập, nói xấu, gây mất đoàn kết nội bộ; định kỳ các cấp ủy đảng đều tổ chức đánh giá kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần đưa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đi vào thực chất và có chiều sâu, có tác dụng tích cực trong xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Việc tăng cường công tác xây dựng Đảng đã có ý nghĩa quyết định đến công tác xây dựng lực lượng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, các mặt công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, cũng như công tác thanh tra, kiểm tra, ngày càng được đổi mới và tăng cường, đem lại hiệu quả thiết thực.

Nổi bật là đã tập trung thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh-Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; đề ra và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua đặc biệt như “Học tập, noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp”, “Ghi sổ vàng lập công mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”... tạo nên sức mạnh nội sinh và động lực thi đua sôi nổi trong lực lượng Công an tỉnh.

Có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, năng lực lãnh đạo của Đảng bộ được nâng cao, vững về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đội ngũ cán bộ, đảng viên được tôi luyện và trưởng thành về mọi mặt. Vì vậy, trước tình hình ANTT trong nước, cũng như trong tỉnh còn có nhiều diễn biến phức tạp, toàn Đảng bộ và cán bộ, đảng viên đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Trên cơ sở nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Đảng bộ Công an tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an liên quan đến công tác bảo vệ ANTT; trọng tâm là tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; tham mưu tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa X) và Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia và công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Chủ động phát hiện và tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền huy động các ngành, các cấp và lực lượng quần chúng tham gia cùng với lực lượng Công an giải quyết những vụ việc nổi lên, không để kéo dài phức tạp thành điểm nóng về ANTT.

Tham mưu xử lý có hiệu quả tác động tiêu cực từ việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa Việt Nam; các vụ gây rối cản trở thi công dự án nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 1, tranh chấp đất rừng, địa giới hành chính... Qua đó giữ được thế chủ động chiến lược trong công tác bảo đảm ANTT, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia của các thế lực thù địch, các đối tượng gián điệp, phản động, chống đối cực đoan; giữ vững ổn định an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, giải quyết  các vấn đề nổi lên về an ninh xã hội.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực  Bộ Công an thăm và làm việc tại Công an tỉnh Quảng Bình.
Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an thăm và làm việc tại Công an tỉnh Quảng Bình.

Tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng như đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội, Lễ kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình, Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các đoàn cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh... Trong 5 năm đã phát hiện xử lý  hàng trăm vụ việc vi phạm trên các lĩnh vực an ninh xã hội, xuất nhập cảnh trái phép, mua bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, Đảng bộ đã lãnh đạo tạo được sự chuyển biến quan trọng về nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công tác tấn công, trấn áp tội phạm đã được duy trì, đẩy mạnh và có bước đổi mới trên từng địa bàn, tuyến, lĩnh vực, hệ loại đối tượng trọng điểm; góp phần kiềm chế tội phạm, điều tra khám phá nhanh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đã điều tra khám phá 2.750 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ xử lý gần 5.000 đối tượng các loại, tỷ lệ điều tra khám phá án bình quân hàng năm đạt 88,4%; Cơ quan điều tra các cấp trong Công an Quảng Bình đã thụ lý điều tra 2.752 vụ án và 96,6% về số bị can; truy bắt và vận động đầu thú 869 đối tượng truy nã.

Các mặt công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội gắn liền với cải cách hành chính được tăng cường. Quản lý xuất nhập cảnh, quản lý vũ khí, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT được thực hiện dân chủ, công khai. Đã chỉ đạo quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần làm giảm tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được củng cố, nâng cao chất lượng, trong đó đã xây dựng mới 15 mô hình, điển hình tiên tiến về bảo đảm ANTT ở cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc ở địa bàn cơ sở.

5 năm qua là một chặng đường hết sức vẻ vang, Đảng bộ Công an Quảng Bình đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Với những thành tích đó, lực lượng Công an tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Nhất và hạng Nhì; được Thủ tướng tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc; 4 năm được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc; 16 lượt tập thể và 108 lượt cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Chặng đường phía trước dù còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo sâu sát của chính quyền và sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, với bản lĩnh chính trị vững vàng và truyền thống 70 năm đơn vị anh hùng, toàn lực lượng Công an Quảng Bình nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XX đã đề ra, vì sự bình yên của quê hương và hạnh phúc của nhân dân.

Thiếu tướng Từ Hồng Sơn
Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh

Một số thành tích nổi bật trong 5 năm (2010-2015)

1. Huân chương:
a. Tập thể
- Công an tỉnh Quảng Bình:
+ Huân chương Quân công hạng Ba (2010)
+ Huân chương Chiến công hạng Nhất (2010)
+ Huân chương Chiến công hạng Nhì (2013)
+ Huân chương Hữu nghị đặc biệt của Nhà nước CHDCND Lào (2012)
- Đơn vị cơ sở:
+ 2 tập thể được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
b. Cá nhân:
- 5 cá nhân được tặng, truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.
- 108 cá nhân được tặng, truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

2. Huy chương các loại: 3.235 lượt cá nhân.

3. Cờ thi đua:
- Cờ của Thủ tướng Chính phủ: 1 tập thể.
- Cờ của Bộ Công an:                22 lượt tập thể.
- Cờ của UBND tỉnh:                 13 lượt tập thể.

4. Đơn vị Quyết thắng:              101 lượt tập thể.

5. Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND: 25 lượt cá nhân.

6. Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: 21 lượt tập thể, 21 lượt cá nhân.

7. Bằng khen Bộ Công an: 76 lượt tập thể, 246 lượt cá nhân.

8. Bằng khen của UBND tỉnh: 86 lượt tập thể, 124 lượt cá nhân.