.

Đảng bộ Phòng Tham mưu: Giữ vững danh hiệu tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh

Thứ Sáu, 12/06/2015, 14:12 [GMT+7]

(QBĐT) - Những năm qua, Đảng bộ Phòng Tham mưu luôn nhận được sự chỉ đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh; sự phối hợp của các ngành, các cấp và Công an các đơn vị địa phương. Nhờ vậy đã làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn. Dù còn nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng bộ Phòng Tham mưu đã khắc phục khó khăn, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra, nhiều năm liền đạt được thành tích cao trong phong trào thi đua...

>> Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự

Nhận rõ tình hình thế giới, khu vực và trong nước diễn biến phức tạp, tranh chấp chủ quyền biển đảo ngày càng gay gắt... đã tác động nhiều đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Đảng bộ Phòng Tham mưu luôn đặt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị lên trên hết.

Ban chấp hành Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo đơn vị thực hiện công tác tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai các chương trình công tác bảo vệ ANTT hàng năm; tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về bảo vệ ANTT. Mặt khác, tham mưu xây dựng các kế hoạch mở các đợt cao điểm trấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an ninh trật tự các dịp lễ, tết; kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, cháy nổ và giải quyết các vấn đề phức tạp nổi lên.

Ban chấp hành Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện toàn diện các mặt công tác nắm, tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình đồng thời thường xuyên nghiên cứu đổi mới và nâng cao trình độ... vì vậy, chất lượng công tác năm và báo cáo tình hình đã có nhiều chuyển biến tích cực, mọi tình hình liên quan đến ANTT đều được tiếp nhận, tổng hợp, nghiên cứu, phân tích phục vụ kịp thời, có hiệu quả, góp phần kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

Đơn vị đã tham mưu thực hiện tốt công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế và quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh với các ban ngành, lực lượng liên quan trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT như việc phối hợp với An ninh Khăm muộn và Savanakhet-Lào thực hiện biên bản ghi nhớ, bảo đảm tình đoàn kết hữu nghị...

Chức năng tham mưu về công tác pháp chế, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xử lý vi phạm hành chính... được đơn vị quan tâm thực hiện tốt. Việc quản lý nghiên cứu khoa học, tổng kết lịch sử CAND qua các thời kỳ công tác viễn thông, tin học được tăng cường, bảo đảm kịp thời, chính xác, an toàn đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ huy của Công an các cấp và phục vụ tốt các yêu cầu của cấp ủy, chính quyền địa phương. Công tác cơ yếu luôn được bảo đảm bí mật, nhanh chóng, chính xác phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác, chiến đấu của Công an tỉnh.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng bộ Phòng Tham mưu đã chú trọng xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh; thường xuyên quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ qua thực tiễn công tác với phương châm “giỏi một việc, biết nhiều việc”; tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lề lối làm việc. Vì vậy, hoạt động của đơn vị có nề nếp, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, bảo đảm công khai, dân chủ, động viên sự nỗ lực phấn đấu của CBCS, đoàn kết thống nhất xây dựng đảng bộ ngày càng vững mạnh.

Đảng bộ phòng Tham mưu đã coi trọng công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thường xuyên đề ra nhiều hình thức, biện pháp nhằm giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, chiến sỹ; mở các đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Đặc biệt, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn được đông đảo CBCS trong đơn vị hưởng ứng. Vì vậy đã tạo nhiều chuyển biến rõ nét trong đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ qua 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 80% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 80% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ được công nhận là tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, được Tỉnh ủy Quảng Bình tặng bằng khen.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Phòng Tham mưu quyết tâm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, phục vụ tốt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH trên địa bàn, không để xảy ra đột xuất bất ngờ về ANTT. Tiếp tục nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng cho cán bộ đảng viên, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; hàng năm giữ vững danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở”; Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

Minh Trâm
(Công an Quảng Bình)