TP. Đồng Hới: Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng

Cập nhật lúc 12:33, Chủ Nhật, 09/07/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian qua, các Chương trình hành động của Trung ương, Tỉnh uỷ, Thành uỷ về công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (TKCLP) được cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố Đồng Hới quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức thực hiện nghiêm túc và đã có những chuyển biến tích cực.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thành phố tổ chức triển khai 25 hội nghị tuyên truyền về các văn bản pháp luật liên quan đến PCTN, thực hành TKCLP thu hút trên 1.960 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia. Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về PCTN, thực hành TKCLP góp phần nâng cao nhận thức cho từng cán bộ, đảng viên về công tác PCTN, tạo ra những kết quả nhất định trong phòng ngừa và xử lý hành vi tham nhũng.

Trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), tình hình KNTC của công dân trên địa bàn tăng so với cùng kỳ năm 2016. Số lượng đơn thư 26 đơn. Nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực đất đai; bồi thường giải phóng mặt bằng; chế độ chính sách... trong đó KN 15 đơn (thủ tục hành chính về đất đai 6 đơn; bồi thường giải phóng mặt bằng 5 đơn; văn hóa- xã hội 2 đơn và chế độ chính sách 2 đơn); TC 11 đơn (lĩnh vực hành chính, về cán bộ đảng viên 8 đơn; chế độ chính sách 1 đơn và văn hóa-xã hội 2 đơn).

Theo thẩm quyền, các cơ quan chức năng thành phố đã phân loại giải quyết 20 đơn thư, có 4 đơn thư đủ điều kiện giải quyết. Sau khi có quyết định giải quyết đơn KNTC, UBND thành phố giao cho Thanh tra thành phố theo dõi, đôn đốc thực hiện giải quyết KNTC theo đúng quy định.

Đẩy mạnh cải cách hành chính tại Trung tâm một cửa liên thông thành phố giúp giải quyết nhanh các thủ tục hành chính của công dân.
Đẩy mạnh cải cách hành chính tại Trung tâm một cửa liên thông thành phố giúp giải quyết nhanh các thủ tục hành chính của công dân.

UBND thành phố xác định công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC có vai trò quan trọng trong quản lý nhà nước, ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, do đó đã thường xuyên quan tâm xử lý, giải quyết kịp thời nhiều vụ việc bức xúc của công dân; các vụ việc KNTC mới phát sinh, giải quyết dứt điểm từ cơ sở, nhất là về lĩnh vực đất đai. Nhiều vụ việc phức tạp, lãnh đạo thành phố đích thân tiếp dân, đối thoại với công dân và trực tiếp chỉ đạo trên tinh thần “giải quyết để bảo đảm yên dân chứ không phải giải quyết để xong việc”, từ đó hạn chế tình trạng đơn thư gửi vượt cấp.

Thực hiện Nghị định 158/2007/NĐ-CP, ngày 27-10-2007 của Chính phủ về quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 150/2013/NĐ-CP, ngày 1-11-2013 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 158/2007/NĐ- CP về công tác chuyển đổi vị trí cán bộ, công chức, viên chức là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác quản lý cán bộ trên địa bàn Đồng Hới, nhằm phòng ngừa tham nhũng và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tổ chức, đơn vị.

Năm 2017, cán bộ, công chức thành phố phải chuyển đổi là 53 người (21 công chức, viên chức chuyển đổi nội bộ; 32 công chức, viên chức chuyển đổi giữa các cơ quan đơn vị). Thời gian tổ chức thực hiện chuyển đổi từ ngày 1-8-2017.

Công tác kê khai tài sản, thu nhập cá nhân được thành phố Đồng Hới chú trọng. Số người phải kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 là 594 người (322 người thuộc Ban Tổ chức Thành ủy quản lý; 272 người thuộc Phòng Nội vụ Thành phố quản lý). Đến nay, số người kê khai tài sản, thu nhập trong năm là 594 người, đạt tỷ lệ 100% số người kê khai. Các bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân niêm yết công khai, không có trường hợp nào phải giải trình, xác minh tài sản, thu nhập cá nhân.

Việc xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách trên địa bàn thành phố cũng được thực hiện nghiêm túc theo Nghị định 211/2013/NĐ-CP, ngày 19-12-2013 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 107/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định 119-QĐ/TU, ngày 25-3-2016 của Ban Thường vụ Thành uỷ; Quyết định 5116/QĐ-UBND, ngày 18-11-2016 về việc ban hành quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Đến nay, thành phố chưa có trường hợp nào vi phạm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng.

Về công tác PCTN, thực hành TKCLP thời gian tới, ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới cho biết: “Trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố chưa phát hiện trường hợp nào liên quan đến tham nhũng. Tuy nhiên, tham nhũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi hội đủ điều kiện, đặc biệt ở những lĩnh vực nhạy cảm như tài chính, ngân sách; dự án đầu tư xây dựng cơ bản; đền bù giải phóng mặt bằng; quản lý đất đai...

Do vậy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố cần quan tâm hơn nữa, có các giải pháp ngăn chặn phòng ngừa hiệu quả. Không để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật về PCTN, thực hành TKCLP”.

Thanh Long

 

,
.
.
.