Tổ chức tuần lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017

Cập nhật lúc 08:21, Thứ Ba, 04/07/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1157/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Với chủ đề "Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp", các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được tổ chức thường xuyên, liên tục cả năm, đặc biệt tập trung trong 2 tháng, bắt đầu từ ngày 1-10 đến 30-11-2017; cao điểm trong tuần lễ từ ngày 6 đến 11-11-2017.

Để tiếp tục triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2017 có chất lượng, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc trưng, điều kiện thực tế của địa phương, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh, xuất nhập khẩu, thuế, đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, tín dụng...; quán triệt, truyền thông, phổ biến nội dung, chính sách, quy định mới ban hành; tác động, hiệu ứng của chính sách, pháp luật đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp; các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; quyền, nghĩa vụ của công dân và biện pháp bảo đảm thực hiện...

Bên cạnh đó, với hình thức phù hợp, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 cũng hướng vào nội dung giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật; bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; giải pháp cụ thể để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật...                        

A.T


 

,
.
.
.