Minh Hóa: Đầu tư trên 13,8 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Cập nhật lúc 09:08, Thứ Năm, 13/07/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Từ đầu năm đến nay, UBND huyện Minh Hóa tập trung chỉ đạo đẩy nhanh triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, huyện đã phân bổ trên 13,8 tỷ đồng để thực hiện các hạng mục xây dựng nông thôn mới, trong đó: trên 2,8 tỷ đồng thanh toán nợ đọng cho các công trình đã hoàn thành, trên 8,1 tỷ đồng cho các dự án khởi công mới. Huyện đang xây dựng phương án phân bổ 2,8 tỷ đồng triển khai các dự án mới.

Nhờ đó, toàn huyện đã có 7 xã tăng thêm các tiêu chí. Xã Tân Hóa đạt thêm 3 tiêu chí gồm: thủy lợi, tỷ lệ hộ nghèo và hình thức tổ chức sản xuất; xã Minh Hóa đạt thêm 2 tiêu chí thủy lợi và văn hóa; các xã Hồng Hóa, Trung Hóa, Thượng Hóa, Hóa Hợp và Dân Hóa mỗi xã đạt thêm 1 tiêu chí. Hiện nay, huyện có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí và 6 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí. Bình quân mỗi xã đạt 11 tiêu chí.

Thùy Linh
(Đài TT-TH Minh Hóa)


 

,
.
.
.