Mặt trận huyện Bố Trạch: Hỗ trợ sinh kế cho đồng bào xã Thượng Trạch

Cập nhật lúc 09:50, Thứ Tư, 12/04/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Nhằm giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số xã rẻo cao Thượng Trạch sinh kế lâu dài, thay đổi nhận thức về chăn nuôi, từng bước cải thiện đời sống và xây dựng bản văn hóa, vừa qua, Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch đã tiến hành trao bò cho các hộ gia đình ở xã Thượng Trạch.

Người dân xã Thượng Trạch nhận bò hỗ trợ của Mặt trận huyện Bố Trạch.
Người dân xã Thượng Trạch nhận bò hỗ trợ của Mặt trận huyện Bố Trạch.

Từ nguồn Quỹ vì người nghèo của huyện, Ủy ban MTTQVN  Bố Trạch đã giúp đỡ cho 10 hộ gia đình ở 2 bản Cà Roòng 2 và bản 61 của xã Thượng Trạch mỗi hộ 1 con bò cái trị giá 15 triệu đồng. Được biết đến cuối năm 2016, tổng đàn bò của xã Thượng Trạch  có trên 1.400 con, tăng hơn 100 con so với năm 2015.

Phát triển chăn nuôi bò sinh sản là hướng đi phù hợp giúp bà con Thượng Trạch từng bước cải thiện cuộc sống, từ đó cùng với chính quyền địa phương xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng bản làng văn hóa. Đến nay, xã Thượng Trạch đã có 1 bản được công nhận bản văn hóa cấp huyện.

Phan Tứ
 

,
.
.
.