Bố Trạch: Đổi mới công tác tôn giáo

Cập nhật lúc 10:05, Thứ Bảy, 08/04/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Xác định công tác tôn giáo là nhiệm vụ cấp thiết, có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian qua, huyện Bố Trạch đã không ngừng quan tâm đến công tác tôn giáo nhằm nâng cao đời sống, đem lại bình yên, hạnh phúc cho người dân.

Huyện Bố Trạch hiện có khoảng 28.257 người dân theo đạo thiên chúa, tham gia sinh hoạt tại 8 giáo xứ và 21 giáo họ. Xác định ổn định tình hình tôn giáo là vấn đề cốt lõi trong việc giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện uỷ Bố Trạch đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW trong toàn đảng bộ huyện; đồng thời ban hành các Chương trình hành động về tăng cường công tác tôn giáo, chỉ đạo tổ chức thực hiện sát đúng với tình hình thực tế trên địa bàn.

Cùng với việc ban hành các loại văn bản để tăng cường công tác quản lý Nhà nước các hoạt động tôn giáo, chính quyền các cấp đã phối hợp đẩy mạnh các hoạt động dân vận chính quyền ở vùng đồng bào có đạo; thường xuyên có kế hoạch trực tiếp gặp gỡ, trao đổi thông tin, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hiệu quả đúng thẩm quyền nhiều vụ việc liên quan đến tôn giáo.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân và đồng bào có đạo thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày hội toàn dân tham gia bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và đại biểu Quốc hội khóa XIV được quan tâm, góp phần làm chuyển biến đáng kể nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào có đạo, các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo và đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo từ huyện đến cơ sở.

Mô hình nuôi cá lồng trên sông Son mang lại nguồn thu nhập khá cho giáo dân xã Sơn Trạch.
Mô hình nuôi cá lồng trên sông Son mang lại nguồn thu nhập khá cho giáo dân xã Sơn Trạch.

Với đặc điểm đa số các xã có đồng bào theo đạo đều thuộc vùng sâu, vùng xa, miền núi khó khăn, những năm qua việc phát triển kinh tế - xã hội tại các địa bàn vùng giáo luôn được cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Bố Trạch quan tâm lãnh đạo, hướng dẫn thực hiện. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, huyện Bố Trạch đã tập trung chỉ đạo lồng ghép hiệu quả nhiều chương trình, dự án phù hợp với từng địa phương và được đông đảo bà con giáo dân tích cực tham gia hưởng ứng.

Thông qua việc chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, huyện đã hướng dẫn các địa phương thực hiện các đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển chăn nuôi, dịch vụ, mô hình đánh bắt cá xa bờ của ngư dân, xuất khẩu lao động... Từ đó, xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình đồng bào công giáo sản xuất giỏi, điển hình, như: mô hình trồng cao su tiểu điền của 140 hộ gia đình giáo dân ở giáo xứ Sen Bàng (xã Hòa Trạch), mô hình nuôi cá lồng trên sông Son của giáo dân các xã Sơn Trạch, Hưng Trạch và Liên Trạch, mang lại thu nhập bình quân 15 đến 20 triệu đồng/hộ/năm...

Ngoài ra, thực hiện Dự án 327 và 661 về phủ xanh đất trống đồi núi trọc, hàng trăm hộ giáo dân tại các xã Liên Trạch, Lâm Trạch, Phúc Trạch... đã tham gia trồng rừng với tổng diện tích trên 930 ha, mang lại nguồn thu nhập đáng kể, giúp nhiều hộ gia đình giáo dân vươn lên làm giàu.

Song song với với việc quan tâm phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng được huyện Bố Trạch tập trung chỉ đạo khá đồng bộ. Đến nay, 8/8 xã vùng giáo đạt chuẩn quốc gia về y tế. Nhiều trường học đóng trên địa bàn xã vùng giáo đã đạt chuẩn Quốc gia.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, sống “Tốt đời, đẹp đạo”, đồng bào giáo dân đã thực hiện tốt việc cưới, việc tang và lễ hội đúng quy định của pháp luật; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày lễ, tết đều được tổ chức lành mạnh, sôi nổi; việc xây dựng các công trình văn hóa, phúc lợi đều được bà con giáo dân tích cực hưởng ứng.

Chính nhờ sự vào cuộc đồng bộ, những năm qua đời sống nhân dân vùng đồng bào có đạo trên địa bàn huyện Bố Trạch từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo từ 49,4% (năm 2003), đến nay đã giảm còn 15,6%.

Ngoài ra, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Mặt trận và các đoàn thể huyện đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác vận động, tập hợp quần chúng, xây dựng lực lượng chính trị trong vùng đồng bào có đạo. Nhờ đó, tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên của các tổ chức tăng đều qua từng năm. Riêng năm 2016, tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên của Hội Nông dân đạt 78%, Hội Phụ nữ 77%, Hội Cựu chiến binh 97%. Hàng năm, vào các dịp lễ, Tết, cấp uỷ, chính quyền địa phương đã có nhiều chủ trương, chính sách quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng giáo.

Trước thực trạng tình hình tôn giáo vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là một số đối tượng cực đoan trong tôn giáo kết hợp với các phần tử xấu, chống đối chính trị, thực hiện âm mưu lợi dụng tôn giáo, tạo cớ để gây rối an ninh trật tự, chia rẽ giáo dân với chính quyền, huyện Bố Trạch đang triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện nhất quán các chủ trương, quan điểm chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới và tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới.

Cùng với việc chủ động nắm chắc tình hình tôn giáo trên địa bàn, phát huy tốt vai trò người công giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn huyện Bố Trạch tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác vận động quần chúng trong đồng bào có đạo nhằm củng cố vững chắc hệ thống chính trị và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân...

Th.H
 

,
.
.
.