Mặt trận các cấp: Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Cập nhật lúc 10:57, Thứ Bảy, 08/04/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Năm 2011, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã ban hành đề án 05 về "Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trong giai đoạn mới gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Cuộc vận động mang tính toàn dân, toàn diện, hợp với lòng dân nên được nhân dân tích cực hưởng ứng.

Mặt trận các cấp và Ban công tác Mặt trận các khu dân cư luôn chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, giúp nhau đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú như: giúp nhau về vốn, tư liệu sản xuất, giống cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật, về ngày công lao động.

Nhiều hộ gia đình đã có ý thức chuyển đổi cây trồng vật nuôi, mở mang ngành nghề, kinh doanh dịch vụ tổng hợp, cải tạo vườn đồi, vườn rừng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành nhiều vùng chuyên canh đạt hiệu quả kinh tế cao.

Cùng với việc vận động thực hiện phát triển kinh tế nâng cao đời sống, các cấp Mặt trận trong tỉnh đã tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đây là một chủ trương lớn, được các  tầng lớp nhân dân  đồng tình, hưởng ứng tích cực.

Các hộ gia đình ở KDC Tân Tiến, xã Quảng Tân, thị xã Ba Đồn ký cam kết thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Các hộ gia đình ở KDC Tân Tiến, xã Quảng Tân, thị xã Ba Đồn ký cam kết thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Việc hiến đất, hiến tài sản, đóng góp ngày công để tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh diễn ra sôi nổi ở khắp các bản, làng, khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Năm 2016, người dân tham gia hiến 122.128,0m2 đất, giá trị ước tính 10.210,3 triệu đồng; đóng góp tài sản, tiền mặt và ngày công xây dựng nông thôn mới với tổng giá trị quy đổi là 31.203,3 triệu đồng.

Các phong trào thi đua “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Toàn dân rèn luyện thể dục thể thao”, gia đình thể thao, “Tiếng trống khuyến học”, vận động xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, xây dựng mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học” cũng ngày càng phát triển...

Nhân dân đã đóng góp hàng trăm triệu đồng, hàng nghìn ngày công xây dựng các trường học; đã thành lập được 1.036 dòng họ khuyến học; tặng thưởng cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi hàng trăm triệu đồng; tỷ lệ người dân dùng nước sạch hợp vệ sinh đạt trên 75%; có 750 khu dân cư (chiếm 58,09%) không có người sinh con thứ 3; 495 khu dân cư có câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao; trên 90% khu dân cư có quỹ khuyến học; 990 khu dân cư không có trẻ em bỏ học. Phong trào giữ gìn môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp được triển khai thường xuyên.

Đến nay, toàn tỉnh có trên 86% khu dân cư không có hoạt động làm suy giảm môi trường; hàng nghìn đoạn đường tự quản do các chi hội, chi đoàn đảm nhiệm; trên 93% các hộ gia đình làm chuồng trại cho gia súc, gia cầm hợp vệ sinh; xây dựng và duy trì 25 mô hình điểm “Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường”...

Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên hàng năm ký kết chương trình phối hợp với các ngành chức năng thực hiện các cuộc vận động, các phong trào theo chuyên đề như: triển khai Nghị quyết liên tịch giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN và Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, nâng cao hiệu quả đề án 01.138 “Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”, đề án “Xây dựng xã phường, cơ quan, đơn vị trường học không có tội phạm ma túy và người nghiện ma túy”; đề án 02-212 của Ủy ban Trung ương MTTQVN về “xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư; qua đó, góp phần bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không xẩy ra các điểm "nóng" về an ninh trật tự và các vụ án lớn trên địa bàn tỉnh.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã góp phần tích cực trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở tỉnh ta. Cuộc vận động hợp với lòng dân nên đã trở thành một phong trào thi đua rộng khắp, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, huy động được toàn thể hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng tích cực.

Anh Đào
(Ủy ban MTTQVN tỉnh) 

,
.
.
.