.

Thị xã Ba Đồn: Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 5,87%

Thứ Hai, 11/12/2017, 09:04 [GMT+7]

(QBĐT) - Ông Phạm Quang Long, Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn cho biết, thị xã Ba Đồn đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 7,4% vào cuối năm 2016 xuống còn 5,8% vào cuối năm 2017.

  Ngư dân Ba Đồn được vay vốn nâng cấp, đóng mới tàu vỏ gỗ theo Nghị Định 67 của Chính phủ để vươn khơi, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững
Ngư dân Ba Đồn được vay vốn nâng cấp, đóng mới tàu vỏ gỗ theo Nghị định 67 của Chính phủ để vươn khơi, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững

Có được kết quả này là nhờ thị xã đã tập trung nhiều giải pháp cho công tác giải quyết việc làm, như: thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội, dự án tạo việc làm và các dự án tài trợ, vốn vay xoá đói giảm nghèo, chương trình đầu tư cho các xã miền núi-bãi ngang, chương trình cho vay học sinh, sinh viên... Trong năm, Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã đã cho vay 102 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ lên 346 tỷ đồng. Toàn thị xã đã tổ chức 16/16 lớp đào tạo nghề, giải quyết việc làm theo kế hoạch đề ra.

Nhằm thực hiện thành công mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo 1-1,5% theo chuẩn nghèo đa chiều vào cuối năm 2018, thị xã Ba Đồn tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững; xây dựng nhiều mô hình hay, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh để nhân rộng và phát triển ở các địa phương; tích cực hỗ trợ vay vốn, giới thiệu xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài...

Hiền Chi