.

Tổng điều tra dân số và nhà ở từ 0 giờ ngày 1-4-2019

Thứ Năm, 07/12/2017, 15:20 [GMT+7]

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 44/CT-TTg về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở.

Theo đó, thực hiện Luật Thống kê và để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, nước ta sẽ tiến hành tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ năm vào thời điểm 0 giờ ngày 1-4-2019.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Ðầu tư chỉ đạo Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các địa phương khẩn trương triển khai xây dựng phương án, triển khai kế hoạch, tổ chức điều tra thí điểm và điều tra tổng duyệt, tuyển dụng, tập huấn điều tra viên, tổ trưởng và giám sát viên các cấp, chuẩn bị hậu cần, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong các công đoạn chủ yếu của Tổng điều tra, khai thác tối đa nguồn số liệu từ hồ sơ hành chính phục vụ Tổng điều tra. Tất cả công tác chuẩn bị và điều tra tổng duyệt phải kết thúc trong quý IV năm 2018,...

Theo PV (Nhân Dân)