.
Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển:

Tạo nguồn vốn vay xóa đói giảm nghèo bền vững

Thứ Tư, 19/04/2017, 21:52 [GMT+7]

(QBĐT) - Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển thuộc Hội LHPN tỉnh huy động, tạo nguồn vốn vay giúp cho hội viên Hội LHPN các cấp vay vốn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Mô hình trồng nấm tại xã Thuận Đức được sự tiếp sức từ Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển
Mô hình trồng nấm tại xã Thuận Đức được sự tiếp sức từ Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển

Đến nay, tổng nguồn vốn của quỹ đạt 110.723 triệu đồng.

Tổng số thành viên của quỹ trên 20.120 người. Trong đó, 19.644 thành viên là phụ nữ, 129 thành viên là nam giới; 37 thành viên là người dân tộc thiểu số; 4.574 thành viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Hoạt động cho vay với dư nợ 109.932 triệu đồng, đạt 187,7% kế hoạch đề ra. Trong đó, cho vay sản xuất, kinh doanh 96.320 triệu đồng; xây dựng nhà vệ sinh 13.478 triệu đồng; mua máy giặt trên 133 triệu đồng.

Thông qua hoạt động tín dụng, cho vay vốn, Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển góp phần giúp 416 hộ nghèo có thành viên vay vốn thoát nghèo; 494 hộ cận nghèo vươn lên thành hộ trung bình; 496 hộ trung bình thành hộ khá; 66 thành viên vay vốn có mô hình sản xuất kinh doanh đạt danh hiệu làm ăn kinh tế giỏi.

T.Long