.

Thông báo địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính

Thứ Hai, 17/04/2017, 11:10 [GMT+7]

(QBĐT) - Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan việc giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Công an, của Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương tại trụ sở tiếp dân giải quyết thủ tục hành chính (Theo mẫu bên).

Công an tỉnh Quảng Bình thông báo để người dân, các tổ chức tiện gửi thông tin, theo dõi, nhận kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị của mình về thủ tục hành chính; về hành vi chậm trễ, gây phiền hà, sách nhiễu, hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định trong giải quyết thủ tục hành chính của CBCS Công an Quảng Bình khi tiếp xúc, làm việc với nhân dân.

CBCS tiếp dân tận tình hướng dẫn các thủ tục làm căn cước công dân và trả lời các thắc mắc về thủ tục hành chính.
CBCS tiếp dân tận tình hướng dẫn các thủ tục làm căn cước công dân và trả lời các thắc mắc về thủ tục hành chính.

Công an tỉnh Quảng Bình sẽ bố trí CBCS thường xuyên có mặt tại các điểm tiếp dân để tiếp nhận, trả lời những phản ánh, kiến nghị, những đề xuất, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính của người dân theo lĩnh vực thuộc thẩm quyền, phạm vi chức năng của từng đơn vị, địa phương trong tỉnh, góp phần xây dựng hệ thống hành chính nhà nước của Bộ Công an và Công an tỉnh thống nhất, hiệu lực và hiệu quả trọng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANQG và giữ gìn TTATXH trên địa bàn.

Với tinh thần cầu thị, mọi phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức đều được Công an tỉnh Quảng Bình lắng nghe, tiếp nhận, đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và trả lời kịp thời cho người dân thấu hiểu, tiếp tục ủng hộ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Bình

1.  Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Bình mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, theo các nội dung sau đây:

– Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc cán bộ, chiến sỹ Công an như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được Bộ trưởng Bộ Công an công bố.

– Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác có liên quan đến quy định hành chính.

– Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

2. Phản ánh, kiến nghị được gửi hoặc liên hệ theo địa chỉ:

a. Ở Bộ Công an
-Cơ quan tiếp nhận: Bộ Công an (qua Cục pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp).
-Địa chỉ: Số 44, Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-Số điện thoại chuyên dùng: 069.2342865.
-Địa chỉ thư điện tử: phananhkiennghi.bca@gmail.com

b. Ở Công an tỉnh Quảng Bình
-Cơ quan tiếp nhận: Công an tỉnh Quảng Bình (qua Phòng PV 11 – Đội pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp).
-Địa chỉ: Số 01, đường Hùng Vương, Đồng Hới, Quảng Bình.
-Số điện thoại chuyên dùng: 069.4100299.
-Địa chỉ thư điện tử: phananhkiennghi.catqb@gmail.com

Lưu ý:
- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.
-Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.
-Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

PX15 Công an tỉnh