.

Tỷ lệ xe cơ giới đường bộ đăng kiểm không đạt chất lượng chiếm 22,7%

Thứ Sáu, 18/07/2014, 09:59 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong 6 tháng đầu năm Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Bình đã kiểm định 7.166 lượt xe cơ giới đường bộ, phát hiện 22,7% không đạt chất lượng.

Trung tâm đã cấp cấp 5.570 giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường cho các phương tiện đạt tiêu chuẩn tham gia giao thông.

a
Kiểm định phương tiện tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Bình.

Ngoài ra, Trung tâm tham gia giám định kỹ thuật xe tai nạn giao thông 2 chiếc; kiểm định xe máy chuyên dùng 7 chiếc; kiểm định thiết bị chuyên dùng lắp trên xe cơ giới 74 cái (xe cần cẩu và xi téc); nghiệm thu, cải tạo xe cơ giới 28 chiếc. Số phương tiện đường thủy  đăng kiểm trong 6 tháng đầu năm 214 lượt phương tiện.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số phương tiện đang quản lý là 14.474 ô tô, 333.247 mô tô, xe máy và 1.590 phương tiện đường thuỷ.

Tr.T