.

Tập huấn nghề công tác xã hội cho cán bộ Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi

Thứ Tư, 16/07/2014, 21:59 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong hai ngày 15 và 16-7, tại TP Đồng Hới, Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn nghề công tác xã hội và Đề án 1019 cho 130 học viên là lãnh đạo, cán bộ hội của 40 tỉnh, thành hội và cơ quan Trung ương Hội.

Trong hai ngày, hội nghị đã giới thiệu cho các học viên những nội dung gồm: xây dựng và quản lý dự án phát triển cộng đồng đối với người khuyết tật và trẻ mô côi; vai trò và kỹ năng cơ bản của nhân viên công tác xã hội; Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam với việc thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2010-2020, trong đó hội nghị đã đánh giá kết quả sau 2 năm thực hiện Đề án 1019 trong cả nước.

Với mục tiêu hỗ trợ người người khuyết tật phát huy khả năng của mình để đáp ứng nhu cầu bản thân, tạo điều kiện vươn lên tham gia bình đẳng với các hoạt động kinh tế-xã hội. Trong 2 năm qua, Hội đã tạo điều kiện để 63% người khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ y tế; tỉ lệ học sinh khuyết tật đi học ngày càng tăng nhanh; trong hai năm từ 2010-2013, cả nước có 9.528 người khuyết tật được tham gia học nghề.

Đặc biệt, thực hiện mục tiêu Đề án 1019, Hội đã xây dựng và nhân rộng mô hình hỗ trợ cải thiện điều kiện sinh hoạt và giảm nghèo cho người khuyết tật trên địa bàn xã. Tính đến tháng 1-2014, Hội đã triển khai hỗ trợ sinh kế cho hơn 18.000 lượt người khuyết tật thuộc 14.000 hộ nghèo tại 124 xã. Có 579 hộ gia đình nghèo có người khuyết tật được hỗ trợ làm kinh tế; sau hai năm, có 116 hộ thoát nghèo.

Bên cạnh đó, các học viên đã được nghe các tham luận về mô hình sinh kế tại xã nông thôn mới của Tỉnh Hội Thanh Hóa; đề án hỗ trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tại 7 xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; kết quả bước đầu triển khai dự án "Giáo dục sức khỏe sinh sản và kỹ năng cho trẻ khiếm thính, khiếm thị" của Thành Hội TP Hồ Chí Minh và một số vấn đề để duy trì, phát triển trang thông tin điện tử hỗ trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi của Tỉnh Hội Quảng Bình...

Đ.Nguyệt