.

TP Đồng Hới: Nỗ lực xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị

Thứ Tư, 02/07/2014, 07:30 [GMT+7]

(QBĐT) - Xác định việc xây dựng tuyến phố văn minh đô thị không chỉ là một trong những tiêu chí quan trọng góp phần xây dựng thành phố trở thành đô thị loại II vào năm 2015 mà còn trực tiếp phục vụ lợi ích của mỗi người dân địa phương, UBND thành phố Đồng Hới đã có nhiều giải pháp thiết thực nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân cùng chung tay xây dựng tuyến phố văn minh đô thị.

UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, phường tổ chức thực hiện đồng thời giao cho phòng Quản lý đô thị giữ vai trò đầu mối, tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm chính về việc quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, kiểm tra đôn đốc, phối hợp trong công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm. Chỉ đạo đội quản lý trật tự đô thị các phường bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, nhắc nhở... Việc xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị nhờ đó đã đạt được những kết quả bước đầu rất khả quan, tạo sự chuyển biến tích cực về lối sống của người dân; diện mạo thành phố ngày càng văn minh, an toàn, sạch đẹp và thân thiện.

Đến nay hầu hết các tuyến phố trên địa bàn Đồng Hới đều phong quang, sạch sẽ, bảo đảm an toàn, thuận tiện cho người và phương tiện tham gia giao thông. Năm 2013, toàn thành phố có 20 tuyến phố được công nhận là tuyến phố văn minh đô thị, trong đó phường Hải Đình dẫn đầu với 10 tuyến phố. Kết quả đó có được chính là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cộng với sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân.

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tinh thần tự giác của mỗi người dân trong việc xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, thành phố Đồng Hới đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân dưới nhiều hình thức như tổ chức các hội nghị phổ biến, quán triệt, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh...

Việc xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị sẽ góp phần đưa Đồng Hới trở thành đô thị loại II vào năm 2015.
Việc xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị sẽ góp phần đưa Đồng Hới trở thành đô thị loại II vào năm 2015.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn trật tự an toàn giao thông (ATGT), trật tự đô thị, vệ sinh môi trường (VSMT); tiêu chí xây dựng tuyến phố văn minh đô thị... Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cũng như ý thức của người dân, việc xây dựng tuyến phố văn minh đô thị của thành phố nhờ vậy đạt được nhiều kết quả tích cực: công tác giữ gìn trật tự ATGT, trật tự đô thị, VSMT dần đi vào nền nếp và có nhiều tiến bộ; công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, cải tạo, nâng cấp các ngõ phố được quan tâm triển khai thực hiện; các tổ dân phố thi đua cùng nhau xây dựng cụm dân cư, tổ dân phố văn hóa, an toàn. Thông qua các phong trào, tính tự nguyện, tự quản và ý thức trách nhiệm của cá nhân, cộng đồng được nâng cao.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thành phố Đồng Hới còn tập trung tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. Ban Chấp hành Ðảng bộ các phường đã chỉ đạo các chi bộ nhắc nhở người dân tự giác thực hiện, tổ chức ký cam kết đến các hộ gia đình, hộ kinh doanh về thực hiện giữ gìn trật tự ATGT, trật tự đô thị và VSMT; đưa công tác quản lý trật tự ATGT, trật tự đô thị và xây dựng tuyến phố, nếp sống văn minh đô thị trở thành một trong những tiêu chí thi đua để đánh giá tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa.

UBND thành phố phối hợp với các phường tổ chức kiểm tra tình hình buôn bán ở mặt đường, xử lý kiên quyết những trường hợp vi phạm về trật tự ATGT, trật tự đô thị, VSMT trên địa bàn nhằm thực hiện có hiệu quả việc xây dựng tuyến đường và nếp sống văn minh đô thị. Thành phố tiếp tục duy trì hiệu quả mô hình tự quản về trật tự ATGT, trật tự đô thị, VSMT; kết hợp với tổ quản lý đô thị, lực lượng công an, tổ chức đoàn thể, các chi bộ và tổ dân phố tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về trật tự ATGT; chủ động hướng dẫn, giúp đỡ các gia đình tháo dỡ bảng, biển quảng cáo, lều quán vi phạm trật tự ATGT...

Có thể nói phong trào xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Đồng Hới đã từng bước tạo được sự chuyển biến tích cực trong việc xây dựng và thực hiện các quy ước nhằm góp phần nâng cao nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Tuy nhiên, tại một số tuyến phố vẫn còn diễn ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, tập kết vật liệu xây dựng chiếm đường dành cho người đi bộ, kinh doanh hàng rong gây mất mỹ quan đô thị...

Thiết nghĩ, để nâng cao chất lượng các tuyến phố văn minh đô thị, thành phố Đồng Hới cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về trật tự đô thị để người dân nâng cao ý thức chấp hành; cùng với đó là nhu cầu về việc quy hoạch các điểm đỗ xe, điểm bán hàng.... Có được như vậy, việc xây dựng và duy trì các tuyến phố văn minh đô thị mới thực sự hiệu quả, góp phần làm cho thành phố luôn xanh-sạch-đẹp, hiện đại và văn minh.

P.V