.

Phong trào thi đua làm kinh tế giỏi của người cao tuổi tỉnh ta đang được phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu...

Thứ Năm, 03/07/2014, 15:01 [GMT+7]

(QBĐT) - Ông Đinh Minh Thử, Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Quảng Bình.

* P.V: Xin ông cho biết vài nét về phong trào thi đua làm kinh tế giỏi của Hội Người cao tuổi tỉnh ta?

- Ông Đinh Minh Thử: Do đời sống kinh tế xã hội phát triển, tuổi thọ của người dân  trên khắp mọi miền quê ở tỉnh ta ngày càng được nâng cao. Hiện nay tỉnh ta có 100.954 người cao tuổi với 98.894 hội viên, trong đó có gần 42.000 người cao tuổi đang trực tiếp lao động sản xuất ra của cải vật chất trên nhiều lĩnh vực, loại hình khác nhau. Toàn tỉnh có 815 người cao tuổi làm chủ doanh nghiệp, chủ trang trại và 1.899 người cao tuổi làm kinh tế có thu nhập từ 50 triệu đồng trở lên/năm.

Phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao gương sáng” cùng với phong trào thi đua làm kinh tế giỏi của người cao tuổi được phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Khắp nơi từ thành phố, thị xã đến vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa đều xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu làm kinh tế giỏi. Không ít cụ vào tuổi 70-75 vẫn còn sung mãn, với bản chất lao động cần cù, thông minh sáng tạo, với ý chí vươn lên dám nghĩ dám làm, với phương châm: tóc bạc, đời xanh, tuổi cao, gương sáng, cao niên trí tuệ hiến kế, hiến công cho quê hương, đất nước.

Đó là điều hết sức vui mừng. Những điển hình làm kinh tế giỏi của người cao tuổi tỉnh ta đã góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng kiến thiết quê hương giàu mạnh, xây dựng nông thôn mới, đưa sự nghiệp CNH, HĐH đạt được nhiều kết quả mới. 5 năm qua, người cao tuổi tỉnh ta đã chứng minh rằng làm kinh tế giỏi là một khách quan, thể hiện ý chí nguyện vọng thiết tha của người cao tuổi là không cam chịu đói nghèo vươn lên làm giàu cho gia đình, cho con cháu, cho cộng đồng.

Đồng thời đây cũng là chủ trương của Đảng, Nhà nước nhằm phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, vốn sống của người cao tuổi vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Qua phát động phong trào làm kinh tế giỏi đã có 95.762 hội viên/98.901 hội viên đăng ký. Người cao tuổi luôn tìm hiểu, học tập và ứng dụng các thành tựu KHKT vào sản xuất kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất toàn diện, đa nghề đa ngành, đa lĩnh vực với hiệu quả kinh tế ngày càng cao.

Tại hội nghị biểu dương người cao tuổi sản xuất giỏi Quảng Bình lần thứ nhất (năm 2003-2007) chỉ có 408 người cao tuổi là chủ trang trại, chủ doanh nghiệp đến tháng 6 năm 2014 toàn tỉnh có 815 người cao tuổi là chủ trang trại, chủ doanh nghiệp, vượt gấp hai lần. 5 năm qua, nhiều gương sáng tiêu biểu người cao tuổi làm kinh tế giỏi xuất hiện ngày càng nhiều theo tiêu chí đánh giá danh hiệu người cao tuổi làm kinh tế giỏi do Trung ương quy định. Hiện nay tỉnh ta có 2.965 người cao tuổi đạt danh hiệu sản xuất giỏi các cấp; trong đó người cao tuổi làm kinh tế giỏi cấp cơ sở là 1.935 cụ, người cao tuổi cấp huyện là 686 cụ, người cao tuổi cấp tỉnh có 344 cụ.

Phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi đã phát triển mạnh về bề rộng từng bước đi vào chiều sâu lan tỏa trên nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Hàng nghìn người cao tuổi đã tham gia phong trào. Từ kết quả đó đã góp phần tích cực vào cuộc vận động xóa đói giảm nghèo trong toàn tỉnh; tổ chức Hội người cao tuổi các cấp đã có nhiều cố gắng trong việc hướng dẫn, theo dõi, phát hiện, cổ vũ những gương điển hình, giúp đỡ những người cao tuổi gặp khó khăn nên đã có tác dụng tốt làm cho người cao tuổi ở diện nghèo được giảm, hộ khá, hộ giàu được tăng thêm.

Từ thực tiễn phong trào đã tạo ra những mô hình và cách làm mới hiệu quả, xã hội thấy rõ hơn vai trò to lớn của người cao tuổi. Cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp luôn dành cho người cao tuổi sự ưu ái, niềm động viên khích lệ để cổ vũ phong trào làm kinh tế giỏi ở những người cao tuổi.

* P.V: Xin ông nêu rõ những giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào làm kinh tế giỏi của người cao tuổi tỉnh ta?

- Ông Đinh Minh Thử: Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động người cao tuổi làm kinh tế giỏi, coi đây là phong trào chung của xã hội tham gia phát triển kinh tế-xã hội dưới sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng và quản lý của chính quyền.

Các cấp Hội cần năng động sáng tạo có nhiều hình thức phù hợp với thực tiễn để cổ vũ động viên, phát huy phong trào. Đề nghị Ngân hàng chính sách xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các hộ người cao tuổi làm kinh tế giỏi, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ tạo vốn cho người cao tuổi nghèo vay vốn và tư vấn cho họ cách sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Hội tổ chức cho những người cao tuổi làm kinh tế giỏi phổ biến kinh nghiệm hoặc tổ chức cho hội viên tham quan các gương điển hình để tạo cho phong trào ngày càng phát triển rộng khắp.

Hàng năm, các cấp Hội tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành tổng kết phong trào thi đua, đánh giá đúng chất lượng và biểu dương các điển hình tiên tiến để phấn đấu trong những năm tới có nhiều hộ gia đình người cao tuổi đạt danh hiệu người cao tuổi làm kinh tế giỏi các cấp. Phối hợp với các ngành hữu quan giúp đỡ người cao tuổi làm kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Kịp thời giải quyết những vấn đề đang được người cao tuổi làm kinh tế quan tâm như tạo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, ứng dụng tiến bộ KHKT; hỗ trợ thông tin thị trường; tìm đầu ra cho các mặt hàng nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; xây dựng thương hiệu, đào tạo nghề. Nhà nước cần có chính sách ưu tiên đối với những người cao tuổi làm kinh tế.

Phong trào “Nêu gương sáng, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng” đã được xã hội trân trọng, được các cấp ủy Đảng, chính quyền đánh giá cao. Chúng ta vui mừng phấn khởi trước những kết quả của phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” của Hội Người cao tuổi. Đó là sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ hội viên trong toàn tỉnh. Các cụ thật xứng đáng là người trụ cột trong việc nhà, việc làng, việc nước, phát huy vai trò vị trí tiềm năng của người cao tuổi, đặc biệt trong lĩnh vực làm kinh tế là nguồn lực vô cùng to lớn, góp phần xây dựng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển giàu đẹp.

* P.V: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.

Phan Hòa (thực hiện)