.

Sáu tháng đầu năm 2014 có 3.596 đơn vị máu được hiến

Thứ Tư, 02/07/2014, 14:58 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 1-7, Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào HMTN 6 tháng đầu năm 2014, bàn kế hoạch hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ “Kết nối dòng máu Việt” lần thứ II dừng chân tại tỉnh ta và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Trong những tháng đầu năm, toàn tỉnh tổ chức 11 đợt HMTN lưu động, tiếp nhận 3.043 đơn vị máu (ĐVM), đạt 35,8%. Tại điểm hiến máu cố định Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới tiếp nhận 526 ĐVM. Kết quả có 3.569 ĐVM được hiến, đạt 42% kế hoạch Trung ương giao.

Có được những kết quả trên là nhờ công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tập trung cao điểm vào các chiến dịch, lễ hội và ngày hội HMTN; Ban chỉ đạo các cấp củng cố, kiên toàn; công tác tổ chức tiếp nhận máu bảo đảm chất lượng, số lượng; việc sơ kết, tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào HMTN kịp thời…

Các thành viên trong Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh tham gia ý kiến cho phong trào.
Toàn cảnh hội nghị.

Thời gian còn lại của năm 2014, để phong trào HMTN tổ chức rộng khắp tại nhiều địa phương, động viên các tầng lớp nhân dân cùng tham gia, nhiều ý kiến tập trung, nhất trí vào các nội dung: Ban chỉ đạo vận động HMTN tiếp tục duy trì, kiện toàn từ cơ sở đến cấp tỉnh; chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị, trường học cố gắng hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu hiến máu được giao nhằm bảo đảm chỉ tiêu của Trung ương giao cho tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó chú trọng vào tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan; tiếp tục phối hợp với Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị, trường học tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của HMTN, cách cho và tiếp nhận máu an toàn.

Trong tháng 7, Ban chỉ đạo vận động HMTN cùng các ban, ngành, đoàn thể xã hội chuẩn bị tốt mọi mặt hưởng ứng và tổ chức thành công chương trình Hành trình đỏ “Kết nối dòng máu Việt” lần thứ II dừng chân tại Quảng Bình.

T.Long