.

Quảng Trạch: 21.980 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa

Thứ Sáu, 17/03/2017, 08:36 [GMT+7]

(QBĐT) - Xác định xây dựng văn hóa cũng là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, huyện Quảng Trạch luôn quan tâm và chú trọng đến vấn đề phát triển văn hóa cộng đồng.

Huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân nhằm khuyến khích người dân hiểu rõ lợi ích và tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư; thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng tư tưởng, đạo đức và đời sống văn hóa lành mạnh trong gia đình cũng như ngoài xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, tiến bộ, hạnh phúc.

 Một tiết mục văn nghệ tại hội diễn văn nghệ quần chúng của xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch.
Một tiết mục văn nghệ tại hội diễn văn nghệ quần chúng của xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch.

Huyện chú trọng việc quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa như: thể dục thể thao, chương trình văn nghệ, lễ hội truyền thống, các trò chơi dân gian, các cuộc thi... vào các ngày lễ, tết và ngày nghỉ, đáp ứng nhu cầu tinh thần của người dân, đồng thời tích cực theo dõi, bài trừ các tệ nạn xã hội, văn hóa độc hại...  ở địa phương.

Đến nay, toàn huyện có 78/108 thôn đạt danh hiệu làng văn hóa, chiếm tỉ lệ 75,72%; 21.980 hộ đạt danh hiệu gia danh văn hóa, chiếm 74,04%; 12/18 xã đạt tiêu chí văn hóa của chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

M.H