.

Mưa tháng ba

Thứ Ba, 14/03/2017, 09:23 [GMT+7]

(QBĐT) - Mưa giăng kín cả vườn nhà
Bao nhiêu bầu bí trổ hoa đợi chờ
Những tà áo mỏng đội mưa
Tay vừa hé nụ mắt vừa lên ngôi
Tháng ba nghe sấm rạn trời
Biết là giọt nước nói lời ái ân

Mây bay cho trắng rau tần
Tháng ba sấm rụng cuối xuân giao mùa
Giọt rơi vừa mỏng vừa thưa
Như là ân ái như chưa là gì
Bao nhiêu giăng mắc cứ đi
Để cho cây cỏ hẹn thì lứa đôi
Nghe râm ran vạn tiếng chồi
Nghe bao mầm biếc chải ngôi trên cành
Bao nhiêu mắt biếc long lanh
Ngấm mưa mà nở màu xanh nỏn nà
Đây rồi! mưa rụng tháng ba
Hạt tan mỏng mảnh như là chưa mưa.

Trương Ngọc Ánh