.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm trên địa bàn tỉnh

Thứ Ba, 14/03/2017, 09:22 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa có Công văn số 353/UBND-VX về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội.

Lễ hội cầu ngư ở Bảo Ninh (Đồng Hới). Ảnh: T.H
Lễ hội cầu ngư ở Bảo Ninh (Đồng Hới). Ảnh: T.H

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị, Công điện, văn bản liên quan của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đồng thời chỉ đạo tổ chức lễ hội, tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương; quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không dùng xe công và các phương tiện công (hoặc thuê khoán phương tiện) tham gia lễ hội trong giờ hành chính (trừ trường hợp thuộc thành phần tham gia tổ chức lễ hội do cơ quan, tổ chức tổ chức lễ hội mời, được giao thực thi nhiệm vụ).        

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương về công tác quản lý và tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm theo đúng các quy định của Đảng, Nhà nước.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý và tổ chức lễ hội; giới thiệu, quảng bá về nguồn gốc, quy trình thực hành, giá trị của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường giám sát, kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc quản lý và tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm.

Được biết, thời gian qua, công tác quản lý và tổ chức lễ hội, kỷ niệm các ngày lễ lớn trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giáo dục truyền thống, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của quê hương, dân tộc, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân.

Hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh đã được tổ chức tốt hơn, theo hướng trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương.

A.T