Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình thông báo mời thầu

Cập nhật lúc 16:42, Thứ Hai, 23/04/2018 (GMT+7)
1. Tên gói thầu: Mua sắm công cụ hỗ trợ lực lượng dân quân tự vệ năm 2018.
Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.       
Nội dung chính của gói thầu: mua sắm công cụ hỗ trợ lực lượng DQTV năm 2018.
Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.
Phương thức hợp đồng: Trọn gói.
 
2. Tên dự án: Mua sắm công cụ hỗ trợ lực lượng dân quân tự vệ năm 2018.
 
3. Nguồn vốn: Kinh phí hoạt động của Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình.
 
4. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.
 
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Trong nước, một giai đoạn, một túi hồ sơ
 
6. Thời gian phát hành HSMT: từ 07.00, ngày 24 tháng 4 năm 2018. 
 
7. Địa điểm phát hành HSMT:  Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 40 Trần Quang Khải, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình.
Số điện thoại, fax, email 0232822422, số máy lẻ 785128.
 
8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000đ (Một triệu đồng)
 
9. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000đ
 
10. Hình thức bảo đảm: bảo lãnh của Ngân hàng hoặc ký quỹ bằng tiền mặt.
 
11. Thời điểm đóng thầu 15h 00, ngày 07 tháng 5 năm 2018.
 
12. Thời điểm mở thầu 15h10, ngày 07 tháng 5 năm 2018.
 
,
.
.
.