.

Danh sách thí sinh dự kỳ tuyển chọn công chức đối với sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi hoặc xuất sắc hệ chính quy, công lập về công tác tại cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016

Thứ Tư, 10/08/2016, 08:15 [GMT+7]
Danh sách được xếp theo vị trí việc làm dự tuyển và theo kết quả điểm học tập thứ tự từ cao xuống thấp.
Quý bạn đọc tải danh sách theo đường dẫn này: Danh sách thí sinh