.

Thông báo về việc thực hiện Dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, thuộc phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 20/09/2016, 16:38 [GMT+7]
(QBĐT) - Dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân với diện tích đất ảnh hưởng là 44,4699ha, trong đó diện tích đất cần thu hồi là 40,6969ha và số lượng mộ phải di dời khoảng 75.000 mộ. Ngày 26 tháng 12 năm 2011, Sở Tài chính thành phố đã ban hành Quyết định số 15970/QĐ-STC-BVG về duyệt dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa giai đoạn 1 với diện tích đất thu hồi 12,2ha và số mộ phải di dời là 16.479 mộ.
 
Từ năm 2011 đến nay, UBND quận đã thực hiện nhiều phương thức tuyên truyền, vận động thân nhân các ngôi mộ liên hệ để đăng ký kê khai như: tổ chức đăng báo để thông báo cho thân nhân có mộ chôn cất tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa đến đăng ký kê khai, lập hồ sơ bốc mộ theo quy định, gồm 4 đợt. Tuy nhiên do thân nhân các ngôi mộ cư trú ở nhiều địa phương trên cả nước nên việc tuyên truyền trong thời gian qua chưa đạt được hiệu quả cao, đến nay chỉ có 10.812 mộ có thân nhân kê khai (trong đó: 5.092 mộ đã bốc và 5.720 mộ thân nhân chưa liên hệ đăng ký ngày bốc mộ).
 
Theo kế hoạch thực hiện dự án, UBND quận Bình Tân sẽ hoàn thành công tác bốc mộ trong Dự án giai đoạn 1 trước ngày 30-4-2017 và bắt đầu thực hiện bốc mộ trong Dự án giai đoạn 2 từ ngày 1-11-2017. Để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án, UBND quận Bình Tân thông báo đến người dân có thân nhân chôn cất tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa được biết để liên hệ kê khai hồ sơ bồi thường và đăng ký bốc mộ với nội dung như sau:
 
1. Địa điểm thực hiện dự án:
- Phường Bình Hưng Hòa A: Nghĩa trang Liên Ứng và một phần nghĩa trang Quan Bế, Đông Quan, Giác Hải.
- Phường Bình Hưng Hòa: Nghĩa trang Tương tế Sòng sơn, Tương tế Thanh Hóa, Tương tế Thánh Minh, Tương tế Sòng sơn, Phật học, Chùa Đại Giác, giáo xứ An Phú, giáo xứ Bùi Phát, hội Xuân Tảo, Sa Châu Đồng Hương, Tân Sa Châu, đồng hương Thôn Bắc, đồng hương Xuân Dục, đồng hương Hai Thánh, khu vực mộ tộc họ Lê, Tư Cỏ, Đức Thành, Lê Văn Thành, Hai Cở, Sáu Tờ, Ba Trung, tư nhân Hoàng (Huỳnh Văn Hoàng), Minh Phương.
 
2. Đối với các ngôi mộ có thân nhân kê khai hồ sơ: Đề nghị thân nhân ngôi mộ liên hệ đăng ký bốc mộ từ nay cho đến ngày 31-10-2016. Thời gian yêu cầu thực hiện bốc mộ theo kế hoạch từ ngày 1-11-2016 đến 31-1-2017.
 
3. Đối với các ngôi mộ chưa có thân nhân kê khai: Đề nghị thân nhân ngôi mộ thực hiện việc kê khai hồ sơ và đăng ký bốc mộ từ nay cho đến ngày 31-10-2016. Thời gian yêu cầu thực hiện bốc mộ theo kế hoạch từ ngày 1-11-2016 đến 31-1-2017.
Danh sách các ngôi mộ và thân nhân kê khai của các khu vực trên được đăng trên website: www.binhtan.hochiminhcity.gov.vn (trường hợp ngôi mộ được an táng tại các khu vực trên nhưng không có tên trong danh sách, đề nghị thân nhân ngôi mộ liên hệ kê khai, đăng ký bổ sung).
 
4. Sau ngày 31-1-2017, UBND quận Bình Tân sẽ tổ chức bốc mộ tập trung theo kế hoạch đối với các ngôi mộ đã kê khai hồ sơ nhưng chưa đăng ký bốc mộ và các ngôi mộ không có thân nhân kê khai hồ sơ, đăng ký bốc mộ.
 
5. Nơi tiếp nhận kê khai và đăng ký bốc mộ: Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân, số 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại cơ quan 08-3752.3824, các thắc mắc cụ thể đề nghị liên hệ nhân viên Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân:
- Ông Phạm Phú Quốc, liên lạc theo số điện thoại 0904.934.715
- Bà Lê Thị Thọ, liên lạc theo số điện thoại 0915.877.805
- Ông Đặng Thanh Thảo, liên lạc theo số điện thoại 0908.384.389.