.

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình thông báo mời thi tuyển kiến trúc

Thứ Hai, 14/11/2016, 16:49 [GMT+7]
* Tên bên mời thi tuyển: Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình.
* Tên cuộc thi: Thi tuyển kiến trúc hạng mục công trình Quốc môn. 
* Tên dự án: Nhà liên ngành và Quốc môn Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cha Lo.
* Nguồn kinh phí tổ chức cuộc thi: Ngân sách nhà nước.
* Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi trong nước.
* Chi phí giải thưởng cho phương án đạt giải nhất: 20 triệu đồng.
* Chi phí hỗ trợ cho các phương án dự thi:
- Hỗ trợ 20 triệu đồng/1pa cho nhóm các phương án đạt điểm cao nhất.
- Hỗ trợ 10 triệu đồng/1pa cho nhóm các phương án đạt điểm cao tiếp theo.
- Hỗ trợ 05 triệu đồng/1pa cho các phương án đạt điểm chuẩn.
* Địa điểm phát hành hồ sơ thi tuyển: Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình. Số 117 - Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới - Quảng Bình. Điện thoại: 052.3840522. 
* Thời gian phát hành hồ sơ thi tuyển: Từ 8h30 ngày 17-11-2016 đến 16h30 ngày 16-12-2016 (trong giờ làm việc hành chính).
* Thời gian nhận hồ sơ dự thi: Trong ngày 16-12-2016 (Buổi sáng từ 8h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h30 đến 16h30).
(Thông tin chi tiết xem tại Website Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình.
Địa chỉ: https://bqlkkt.quangbinh.gov.vn )./.